Bibliotekos žurnale – krašto praeitis ir nūdiena

Radviliškio viešoji biblioteka išleido naują šiemetį kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ numerį (2021, nr. 1(34). Jame, atspausdintame UAB „Utenos Indra“, skaitytojų laukia pažintys su iškiliomis praeities ir dabarties asmenybėmis, jų darbais, su įvairiais krašto įvykiais ir istorijomis.

Numerio įžanginį žodį „Apie gimtinę, save ir visus“, akcentuojantį gražias Radviliškio permainas ir skatinantį visus prisidėti jas gausinant, parašė Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas L. Vaičiūnas. Istorikas G. Pabilionis pratęsė savo rašinių ciklą „Radviliškio krašte buvę dvarai: praeitis ir šiandiena (3)“. Šalies mokslo darbuotoja, etnologė, tautosakininkė G. Kadžytė Archyvų metais priminė radviliškiečių indėlį į Lietuvių tautosakos archyvą („Radviliškio kraštas Lietuvių tautosakos archyve“). „Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui – 30“  – tai dr., šios įstaigos direktorės L. Prascevičiūtės straipsnis, apžvelgiantis svarbiausius muziejaus-draustinio kūrimo etapus, įveiktus sunkumus, plėtojamą šiandieninę veiklą. Istorijos tyrinėtojas M. Stakutis išryškino mūsų kraštiečio,1863 m. sukilimo vieno iš vadų A. Bitės nuopelnus, aprašė siekį įamžinti šios asmenybės atminimą („Atrastoji legenda – Adomas Bitė“). Kultūros istorikas J. Nekrašius publikacijoje „Kraštą garsinęs dailininkas ir pedagogas“ papasakojo apie iškilią praeities asmenybę G. Bagdonavičių, gimusį Radviliškyje. Prof., dr. R. Aleknaitės-Bieliauskienės apybraiža „Iš kur tu atėjai, mano saulėlydi?“ – apie žymų kraštietį, neseniai iškeliavusį anapilin, apie jo asmenybę, gyvenimą, poezijos pomėgį ir paliktą svarų indėlį dailėtyros baruose. „Gimęs Šniukoniuose, kuriantis Izraelyje“ – G. Dunauskienės parengtas rašinys apie dailininką P. Nolį, kurį, gimusį mūsų krašte, kartu su jo motina nuo žydų tragedijos išgelbėjo šniukoniečių šeima ir kuris dabar gyvena, kuria Izraelyje. Pedagogė R. Vaitkevičienė pateikė unikalią „vilko vaiko“ – radviliškietės E. Jansavičienės – istoriją, atspindinčią žiaurių praeities aplinkybių sąlygotą klajūno žmogaus likimą („Visą gyvenimą laukusi stebuklo“). Spausdinamas Vilniaus radviliškėno A. Šidlausko interviu  su restauratore L. Kruopaite-Burneikiene, kuri yra mūsų kraštiečio, praeityje įžymaus pedagogo, visuomenės veikėjo, rašytojo M. Šikšnio-Šiaulėniškio anūkė ir pašnekesyje pasidalijo prisiminimais apie jį („Vilniaus sodyboje – prisiminimai apie radviliškėną“). Kraštotvarkininkė B. Mačiulienė straipsniu „Gražėja kraštas – gražėja Lietuva“ supažindino su Lietuvai pagražinti draugijos, kuri šiemet mini savo 100-metį, Radviliškio skyriaus veikla. Pateikiama antroji, baigiamoji muziejininkės R. Venckūnaitės straipsnio „Davongalis“ dalis apie senąjį Davongalio kaimą ir jo gyventojus. „Jonvabalio“ šviesos trauka“ – krašto literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkės V.  Marcinkienės pasiūlyta pažintis su šiuo kūrėjų sambūriu, kuriam šiemet sukanka 30 metų, ir su jo narių R. Danylienės, K. Diržinauskaitės, D. Šalengienės, R. Japkevičienės, E. ir A. Stančikų kūryba. Literatūriniame skyrelyje pristatyti ir nauji radviliškėnų leidiniai. Pedagogės L. Verbickienės „Radviliškio krašto vietovardžiai“ – tai jos tyrinėjimų apibendrinimas, atskleidžiantis įdomios informacijos apie mūsų rajono vietovių pavadinimus. Dr., mokslo istorikė L. Petrauskienė pratęsė anksčiau žurnale spausdintą pasakojimą apie žymų XX a. zoologą P. B. Šivickį, pateikdama jo originalių, asmenybės bruožus atskleidžiančių tekstų („Iš Pranciškaus Baltraus Šivickio prisiminimų“). In memoriam  – žurnalo redakcijos žodis, atsisveikinant su amžinybėn iškeliavusia krašto šviesuole, aktyvia žurnalo autore ir talkininke E. Brajinskiene-Šeduvos Baba. Kraštietė, žurnalistė L. Sendrauskienė pasidalijo mintimis apie tai, kaip šis žurnalas paskatino ir padėjo jai daugiau susižinoti apie savo šaknis, gimines („Savų šaknų beieškant“). Tame pačiame skyrelyje spausdinama B. ir E. Arbušauskų iš Šiaulėnų krašto muziejaus fondų pateiktų nuotraukų, primenančių atitolusią to miestelio praeitį („Kažkada Šiaulėnų krašte...“). Spausdinama G. Dunauskienės parengta pirmojo šiemečio pusmečio „Radviliškio rajono kultūros kronika“, pedagogės R. Tarbūnienės į anglų kalbą išversta numerio publikacijų santrauka. Visas numeris gausiai iliustruotas, spalvotas. Viršeliuose – kraštiečio, šalies skulptoriaus S. Žirgulio darbų, rajone esančių piliakalnių nuotraukos.

VB informacija