Žmonės – sienos piešinys bibliotekoje

2015 m. rugsėjį Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja patvirtino Darnaus vystymosi tikslus (DVT), dar žinomus kaip Darbotvarkę 2030.

Ji yra universali ir siekia mobilizuoti visų pasaulio šalių pastangas panaikinti skurdą, užtikrinti socialinį teisingumą ir suvaldyti klimato kaitą ir užtikrinti, kad nė viena šalis ar jos gyventojas nėra paliekamas nuošalyje.

Radviliškio viešoji biblioteka įgyvendina projektą „Biblioteka, DVT ir Popkultūra“. Savo veiklomis bibliotekos darbuotojų komanda siekė apjungti biblioteką, darnaus vystymosi tikslus, pasirenkant vieną iš popkultūros elementų kaip įgyvendinamos veiklos formą.

Antroji šio projekto įgyvendinamų veiklų – sienos piešinys, kaip popkultūros elementas, atspindintis žmonių įvairovę. Ši veikla pasirinkta dėl vieno (žmonės) iš 5P Darbotvarkės principų realizavimo (žmonės, gerovė, planeta, partnerystė ir taika yra vadinami 5P). Šio principo esmė –užtikrinti, kad visi žmonės galėtų realizuoti savo potencialą oriai ir turėtų lygias galimybes sveikoje aplinkoje.

Sienos piešinio Viešojoje bibliotekoje autorė – menininkė Eglė Narbutaitė. Ji siekė atskleisti skaitytojų įvairovę, jų portretus bei parodyti, kaip skaitymas atrodo kasdienybėje, tuo pačiu atskleidžiant vidinius mūsų pasaulius, į kuriuos mes pasineriame.

Kūrėjos Eglės darbą galite pamatyti Radviliškio viešosios bibliotekos pirmojo aukšto laiptinės koridoriuje. Kviečiame užeiti, apžiūrėti, paimti mėgstamą knygą ir ją skaityti taip, kaip jums yra patogu.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė.

 

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos