Šaunieji Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ „Želmenėlių“ grupės vaikai ne tik lankosi bibliotekoje, domisi naujomis knygomis, klausosi pasakų, jas inscenizuoja, mokosi eilėraštukų, bet nepamiršta ir senų knygų. Tų, kurių skaitytojai netausoja: atneša gyvūnų apgraužtas, suplėšytas, pilnas neaiškios kilmės dėmių, prirašytas. Vaikai nutarė būti minėtų knygelių gelbėtojais. Atskubėję į Viešąją biblioteką, pateko į „Knygų ligoninės priėmimo skyrių“. Iš jo knygos buvo išskirstytos į „Riebaluotų lapų“, „Išnarintų viršelių“, „Suplėšytų puslapių“ bei „Apkandžiotų viršelių“ skyrius. Vaikai visoms knygoms suteikė reikiamą pagalbą ir pažadėjo patys jas tausoti bei sudrausminti draugus, jei pamatys nepagarbiai besielgiančius su knygomis.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos