Į Pradžią „Atsakomybė“

„Atsakomybė“

2015-12-17

Viešoji biblioteka išleido Teresos Ritos Karvelienės knygą „Atsakomybė“ – apie unikalaus mūsų rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro atkūrimo darbų pradžią.

Didžioji knygos dalis – autorės susirašinėjimas su profesoriumi Česlovu Kudaba ir Burbiškio dvaro paveldėtoju Adomu Baženskiu, kai kurie su atspindima tema susiję dokumentai, publikacijos. Autorė aprašo ir tuometinį laikotarpį, pateikia savo nuomonę, minčių, asmeninių vertinimų, nemažai nuotraukų. Knygą autorė skyrė minėtų dviejų iškilių asmenybių, atsakingai padėjusių, kad šiandien rajonas turi šį unikalų kultūros paveldo objektą, šviesiam atminimui.
Knyga spalvotai iliustruota, išleista 200 egz. tiražu, spausdinta Vilniuje, „Standartų spaustuvėje“. Jos leidybą dalinai parėmė Radviliškio rajono savivaldybė.

Viešosios bibliotekos inform.