Į Pradžią Dviguba bibliotekos sėkmė

Dviguba bibliotekos sėkmė

2016-01-19

Sausio 14 d. Radviliškio viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus darbuotojos Daiva Paulauskienė ir  Rima Giedrienė  dalyvavo  projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ atstovavimo seminare/dirbtuvėse „Kuo šiandien labiausiai didžiuojasi bibliotekos?“  Vilniuje, „Panoramos“ viešbutyje.

Projekto „Papasakok apie save – būk svarbus“ tikslas – įtvirtinti viešąsias bibliotekas Lietuvos savivaldybių strateginiuose planavimo dokumentuose, kaip mokymosi visą gyvenimą, socialinės, skaitmeninės atskirties problemų skleidėjas. Projekto koordinatorius – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Partneriai – Lietuvos savivaldybių asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija.

Seminaras skatino surasti, išgirsti ir aptarti stipriausias bibliotekų istorijas, atspindinčias laimėjimus tokiose svarbiose srityse, kaip skatinimas mokytis visą gyvenimą, gyventojų užimtumo problemų sprendimas, socialinės atskirties mažinimas ir partnerysčių kūrimas, tarpsektorinis bendradarbiavimas.

Mūsų bibliotekos atstovės vyko į seminarą atsakingai pasiruošusios: vežėsi jautrių, brandžių  Radviliškio viešosios bibliotekos ir Tyrulių bei Beinoravos bibliotekų sėkmės istorijų.

Seminarą vedė fasilitatorius – komunikacijos ir atstovavimo konsultantas Rytis Juozapavičius. Darbas vyko atskirose grupėse, kuriose susipažinta su bibliotekų sėkmių istorijomis, dalyviai turėjo aptarti ir išrinkti geriausią, pristatomą viešai visiems seminaro dalyviams.

Radviliškio viešosios bibliotekos atstovių pasiūlyta sėkmės istorija „Japoniška animacija Tyrulių bibliotekoje“ grupėje buvo pripažinta geriausia ir pasiūlyta pristatyti visiems dalyviams, kad ją aptartų ir įvertintų.

Minimą istoriją dalyviams pristatė radviliškietė vyresnioji bibliotekininkė Rima Giedrienė. Trumpai ši sėkmė tokia. Tyrulių bibliotekoje buvo eksponuoti skaitytojo Tautvydo Bačiulio piešiniai „Japoniška animacija“. Nuo mažens Tautvydas mėgo skaityti knygas, o prieš porą metų pamėgo piešimą. Jo svajonė – tapti animatoriumi ir aplankyti Japoniją. Tautvydas piešia spalvotais pieštukais, įsigyjamais internetinėje parduotuvėje. Apie Tautvydo pomėgį piešti biblioteka sužinojo iš jo močiutės. Ilgai teko įkalbinėti Tautvydą, kad jis parodytų savo darbus bibliotekos lankytojams. Parengus parodą, apie ją parašyta Radviliškio viešosios bibliotekos tinklapyje. Tą pačią dieną į bibliotekininkę kreipėsi kolegė iš Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos. Mat kaip tik tuo metu Šiauliuose vyko tarptautinio projekto apie japonišką animaciją renginys. Tautvydas į jį buvo pakviestas, dalyvavo. Jo piešiniais susidomėjo tenykštės bibliotekos darbuotojai, buvo sutarta organizuoti T. Bačiulio parodą Šiauliuose.

Taip nuo rajono centro atokios gyvenvietės biblioteka daugeliui pristatė jaunąjį kūrėją bei įdomų jo pomėgį, o patį piešėją įgalino pradėti kelionę link savosios svajonės.

Šiuo metu – Tautvydas Bačiulis mokosi Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Galima pasidžiaugti, kad jis labai susidomėjo Viešosios bibliotekos vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Kraštotyros tiltu – į praeities gelmes“ ir aktyviai įsijungė į jos veiklą.

Ši papasakota sėkmės istorija sulaukė nemažo seminaro dalyvių susidomėjimo. Suskaičiavus balsavimo rezultatus, paaiškėjo, kad pagal surinktų balsų skaičių jai atiteko trečioji vieta. Didžiuojamės ir džiaugiamės šia dviguba sėkme: ir tuo, kad bibliotekai pavyko atrasti jauną, gabų kūrėją, paskatinti jį tolesnei kūrybai, ir tuo, kad šį realų pavyzdį taip gražiai įvertino kolegos šalyje.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

Tautvydas Baciulis piesia Tautvydo Baciulio piesinys