Į Pradžią Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

2016-03-18

Konkurse Viešojoje bibliotekoje dalyvavo: Vytautas Visockas (pirmame plane), už jo – Vidmantas Andriuškevičius ir Petras Rimantas Kundrotas

Šeduvos miesto gyventojai dalyvavo konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“. Konkursas vyko Šeduvos miesto bibliotekoje. Jame dalyvavo 6 žmones, visi – vyresnio amžiaus. Dalyviai turėjo atsakyti į 60 klausimų per 45 minutes ir surinkti 60 taškų. Daugiausia taškų surinko Izolina Stanulienė ir Elena Bičkauskienė.

Į šį konkursą įsijungė ir trys  Radviliškio viešosios bibliotekos skaitytojai, tikri istorijos žinovai. Tai – Vytautas Visockas, Petras Rimantas Kundrotas ir Vidmantas Andriuškevičius. 

Į nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas” šių metų kovo 10-ąją visus pakvietė Lietuvos istorijos mokytojų asociacija. Taip siekta prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines, skatinti gerai žinoti ir suprasti tautos istoriją, praturtinti save naujais istoriniais faktais, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą, puoselėti gimtojo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes. Kartu tai – puikus būdas suburti skirtingų pažiūrų ir profesijų žmones, apjungti skirtingas kartas ir patirti bendruomeniškumo jausmą. Juolab kad LR Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metais.

Konkurso užduotį rengė žinomi Lietuvos istorikai tyrėjai, patyrę istorijos mokytojai, muziejininkai. Užduoties klausimynas buvo pritaikytas tiek mokiniui, tiek senjorui, tiek kiekvienam istorijos mėgėjui.

Viešosios bibliotekos ir Šeduvos filialo informacija