Į Pradžią „Poezijos pavasaris 2016“ Radviliškio rajone

„Poezijos pavasaris 2016“ Radviliškio rajone

2016-05-31

Gegužės 28 dieną Radviliškio rajone vyko 52-ojo tarptautinio „Poezijos pavasario“ renginiai.

„Poezijos pavasaris 2016“ pirmiausia poezijos bičiulius sukvietė į Viešąją biblioteką. Čia šventę pradėjo Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis. Jis pasveikino atvykusią poetų grupę, pasidžiaugė, kad poezijos paukštė kasmet užsuka ir į Radviliškio rajoną. Svečius savo romansais pasveikino Radviliškio viešosios bibliotekos renginių organizatorė Vilma Merkytė ir  Vinco Kudirkos pagrindinės

mokyklos muzikos mokytoja Ina Petraitienė. Poetus pristatė grupės vadovė, poetė Zita Mažeikaitė.

Grupės vadovė priminė, kad sukanka 75 metai nuo bolševikų vykdytos masinės lietuvių tremties į Sibirą. Tad neatsitiktinai pirmajai iš poetų žodį suteikė Eglei Juodvalkei, gimusiai Jungtinėse Amerikos Valstijose, lietuvių emigrantų šeimoje, ir kaip pati sakė, kūryboje tiesiog sergančiai partizanų tema. Eglė Juodvalkė, puikiai kalbanti lietuviškai, kelių poezijos knygų ir autobiografinės knygos „Cukraus kalnas“ autorė, ir šiame susitikime paskaitė savo eilėraščių partizanų tema.

Eugenijus Ališanka gimė Sibire. Tai – kelių poezijos, esė knygų autorius, verčia į užsienio kalbas, apdovanotas įvairiomis premijomis. Pažintis su juo ir jo kūryba radviliškiečiams buvo taip pat įsimintina.

Vėliau Zita Mažeikaitė pristatė poetą, laikraščio „Nemunas“ redaktorių Viktorą Rudžianską. Jos nuomone, tas žmogus yra lyg stulpas, ant kurio laikosi visas Kauno literatūrinis pasaulis. Kaip ir kitiems  svečiams, V. Rudžianskui už jo paskaitytus eilėraščius klausytojai dėkojo šiltais plojimais.

Tadas Žvirinskis – farmacininkas, poetas. Pasak Z. Mažeikaitės, tarp tos profesijos atstovų, poezijos kūrėjų nėra daug, tad šiai „Poezijos pavasario 2016“ grupei tuo atžvilgiu labai pasisekę. T. Žvirinskis pasipasakojo, kad, nors krimtęs medicinos mokslus, poeziją pradėjo kurti, nes turėjo labai gerą lietuvių kalbos mokytoją. Jis susirinkusiesiems paskaitė savo nuotaikingų eilėraščių.

Visus labai sujaudino susitikimas su Halyna Kruk – viešnia iš Ukrainos, filologe, dėstytoja, poete. Ji savo kalba paskaitė eilėraščių, alsuojančiu laikmečiu, į klausytoją prabylančiu jaudinančiu  kontrastu tarp karo tematikos ir jaunų žmonių meilės, aistros gyventi. Tuos pačius viešnios eilėraščius lietuviškai skaitė V. Rudžianskas, kuris juos ir išvertė.

Susitikimas buvo proga išgirsti Zitos Mažeikaitės pristatytos kūrybos. Skambėjo jos eilėraščiai, sušildyti žmogiškomis emocijomis, patirčių nuoširdumu, talpiu ir savitu žodžiu.

 Aktorius, režisierius Ramūnas Abukevičius gana įtaigiai paskaitė Adomo Mickevičiaus kūrybos.

Šventės pabaigoje grupės vadovė Zita Mažeikaitė padėkojo visiems klausytojams už dėmesį, almanachus „Poezijos pavasaris 2016“ padovanojo  Viešajai bibliotekai ir rajono merui A. Čepononiui. Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė padėkojo atvykusiems svečiams, ypač Ukrainos atstovei, linkėdama jos šaliai išsikovoti laisvę ir nepriklausomybę, kaip ją išsikovojome mes – Lietuva. Direktorė „Poezijos pavasario 2016“ grupei padovanojo šios bibliotekos išleistų leidinių, išsakė viltį, kad tradicinis poezijos renginys ir ateityje džiugins Radviliškio krašto žmones.

Kitas šių kūrėjų susitikimas tądien surengtas Pašušvyje. Poetus į miestelį atlydėjo Radviliškio rajono viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė ir jos pavaduotoja Vida Marcinkienė.

Miestelio centre svečius pasitiko Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorė Romalda Šiurnienė, Grinkiškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Dalia Kšanienė, Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė ir Pašušvio miestelio ir mokyklos bibliotekininkė Lina Lydikaitienė. Skambant armonikos garsams, pašušviečiai pavaišino poetus naminiu sūriu.

Šventę pradėjo Pašušvio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Kristina Diržinauskaitė. Ji  pasveikino renginio žiūrovus ir svečius perskaitydama eilėraštį „Pašušvio šalis“. Toliau renginį vedė ir apie poetus pasakojo poetė ir vertėja Zita Mažeikaitė.

Pirmasis eilėraščius skaitė Eugenijus Ališanka. Skambėjo epiniai eilėraščiai „Žiemos rūpesčiai“ (skirta K.Donelaičiui) ir „Odisėjo šešėlis“.

Paskui kūryba dalijosi iš Ukrainos atvykusi poetė Halyna Kruk. Ji ukrainiečių kalba perskaitė eilėraščius „Nuostabūs penkiolikmečiai“ ir „Paaugliai“. Vertėjas Viktoras Rudžianskas pateikė šių eilių vertimus. Kūrinių tematika – karas, sėjantis mirtį, ir nemari jaunų žmonių meilė bei aistra gyventi nepaisant sudėtingų aplinkybių.

Eglė Juodvalkė perskaitė tris eilėraščius apie partizanus: „Kilo daugelis į nelygią kovą“, „Ir man jau laikas“, „Palaidosiu tave, širdie“.

Pristatytas Viktoras Rudžianskas prisiminė šviesios atminties aktorę Rūtą Staliliūnaitę, kuri yra palaidota Pašušvio miestelio kapinėse. Jis perskaitė eilėraščius „Prieš gimstant“, „O bobų vasara“, „Sekundės neišsivaduoja iš sieninio laikrodžio“.

T. Žvirinskis perskaitė eilėraštį „Gyvoji vasara“. Prisipažino, jog vienas mėgstamiausių jo poetų yra Sigitas Parulskis. Salėje sėdėjusiam jaunimui T. Žvirinskis paskyrė keletą šmaikščių eilių, kurios klausytojus ne tik nustebino, bet ir prajuokino.

Paskui savo eiles skaitė poetė Zita Mažeikaitė. Skambėjo eilėraščiai apie tėviškę, vaikystę ir tėvą, kuris turėjo skiedrų gaminimo mašiną. Išgirdome eilėraščius „Sesuo šveičia grindis“, „Iš lėto ateina katė“, „Meilė kaip žolė“.

Aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius pakvietė nukeliauti į XIX amžių ir prisiminti, kaip žmonės gyveno anksčiau. Jis perskaitė Silvestro Gimžausko poemą „Lietuvos pagyrimas“. Poema parašyta tarmiškai, klausytojai  liko sužavėti vaizdinga kūrinio kalba.

Šventės pabaigoje grupės vadovė Zita Mažeikaitė dėkojo visiems klausytojams ir dovanojo net tris „Poezijos pavasaris 2016“ almanachus: vienas jų atiteko Pašušvio pagrindinei mokyklai, kitas – miestelio bibliotekai, trečias – vietos bendruomenei. Svečiams padėkos žodį tarė Pašušvio pagrindinės mokyklos direktorė Romalda Šiurnienė ir Grinkiškio seniūnijos seniūnės pavaduotoja Dalia Kšanienė. Mokiniai svečiams įteikė rankų darbo knygų skirtukus. Mokytoja Kristina Diržinauskaitė perskaitė eilėraštį „Skaitytojas“, padėkojo klausytojams už ištikimybę poezijai ir pakvietė visus nusifotografuoti miestelio centre prie guobos.

Paskutinė poetinė poezijos paukštės lankymosi vieta rajone – Baisogala. Prie pat tenykščio dvaro parko vartų  dalyvius pasitiko netradicinė kapelija „Dainoriai“, vadovaujama Pauliaus Kablio. Svečiams šoko „Jaunių ir „Jaunučių“ šokių kolektyvai (vadovė Neringa  Bernadickienė )Baisogalietis dainininkas Lukas Katilius  ir jam pritariančios mergaitės padainavo dainas „Aš žiūriu į tave, pasauli“ ir „Imk mano ranką“.

Pristatyti atvykę poetai, klausytasi jų skaitomos kūrybos, minčių. Renginio pabaigoje skambėjo jaunosios poetės iš Kuršėnų Aistės Kazlauskaitės eilėmis sukurta daina, kurią atliko Neringa Bernadickienė ir Banguolė Laivienė.

Padėkos už prasmingus literatūrinius susitikimus, už žmonėms dovanojamą poetinio žodžio grožį, atgaivą  tarė Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, Baisogalos seniūnijos vyr. specialistė Vilija Kaščionienė ir Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė.

Kristinos Diržinauskaitės ir Radviliškio viešosios bibliotekos informacija