Į Pradžią Naujas Mes numeris

Naujas Mes numeris

2016-06-09

MES 55

Viešoji biblioteka parengė ir išleido Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ 55-ąjį numerį.

Įžanginė jo publikacija, kurios autorė – Viešosios bibliotekos (VB) senjorų knygos mylėtojų klubo „Beržė“  narė S. Žibienė, ragina visus į nieką neiškeisti prasmingo ir malonaus užsiėmimo – skaityti knygas. Rubrika „Mūsų interviu“ pristato VB Skaitytojų aptarnavimo skyrių ir jos vedėjos Nijolės Stankuvienės mintis apie veiklą bei problemas. „Aktualijų“ skyrelyje informuojama  apie kraštiečio, Seimo  nario, profesoriaus V. Juozapaičio paskelbimą Viešosios bibliotekos globėju, apie prasidėjusią ir iki rugsėjo vyksiančią bibliotekų akciją „Vasara su knyga“, Aukštelkų bibliotekos 70 m. sukaktį ir rajono bibliotekininkų tobulinimąsi per pirmąjį šiemetį pusmetį. Numeryje taip pat spausdinami VB direktoriaus pavaduotojos V. Marcinkienės įspūdžiai iš tarptautinės konferencijos Ukrainoje („Iš Ukrainos sugrįžus...“), pasakojama apie VB, Beinoravos bei Tyrulių bibliotekų sėkmės istorijas, vienaip ar kitaip padedant savo skaitytojams („Atradimai“). Pateikiama Bibliotekų metų pirmojo pusmečio renginių rajono bibliotekose kronika „Trumpai“ . Kūrybai skirtame puslapyje pristatomi kraštiečių žurnalistės L. Sendrauskienės, poeto P. Valantino, eilėraščiai apie mūsų kraštą, taip pat, rajono bibliotekininkių literatūriniai bandymai – R. Lukoševičiūtės iš Beinoravos filialo ir V. Pužaitienės iš Šaukoto.

Viešosios bibliotekos informacija

MES 55.pdf