Į Pradžią Lankytasi Suomijos bibliotekose

Lankytasi Suomijos bibliotekose

2016-09-30

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, vadovaujama prezidentės Danguolės Abazoriuvienės, įgyvendindama Kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą, šiemečio rugsėjo 18–25 dienomis organizavo tarptautinius gerosios bibliotekų patirties susitikimus „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“ Suomijos bibliotekose. Išvykoje dalyvavo 46 šalies viešųjų bibliotekų direktoriai, kiti darbuotojai, projekto partnerių – Lietuvos savivaldybių asociacijos – atstovai. Tarp vykstančiųjų pas kaimynus pasitobulinti buvo ir Radviliškio viešosios bibliotekos redaktorė Gražina Dunauskienė.

Darbinės išvykos dalyviai aplankė Helsinkio, Espo, Tamperės, Turku miestuose esančias bibliotekas. Domėtasi jų veikla, fondais, diegiamomis naujovėmis, skaitytojų, lankytojų aptarnavimu, bibliotekų finansavimu, ryšiais su vietos valdžios institucijomis, verslo pritraukimo būdais bei formomis, abiejų šalių bibliotekų asociacijų tolesnio bendradarbiavimo galimybėmis ir kt. Susitikimuose pristatytos ir Lietuvos bibliotekos: pranešimus apie savas įstaigas ir jų patirtį skaitė Zarasų, Kauno apskrities ir Pasvalio M. Katiliškio viešųjų bibliotekų atstovai.

Be darbinės programos, mūsų šalies bibliotekininkai turėjo galimybę susipažinti su minėtų Suomijos miestų, apylinkių, taip pat kaimyninės Švedijos sostinės Stokholmo įžymiausiomis istorijos ir kultūros vietomis, įdomiausiais objektais.

Išvykos dalyviai pamatė daug naujo ir įdomaus, galėjo palyginti savų bibliotekų darbą su kolegų, parsivežė gerų idėjų bei  sumanymų, o kelionėje prasmingai pabendravo tarpusavyje. Visi jie gavo tarptautinius kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, patvirtintus Suomijos ir Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų vadovų parašais.

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija

Gražinos Dunauskienės nuotraukose – kelionėje pamatyti Suomijos bibliotekų, lankytinų vietų vaizdai