1,2%

2020-04-29

 

Sakoma, kai su kitais pasidalini savo nerimu, jis sumažėja. Jūs, mielieji, tai įrodėte pernai ir dar anksčiau, kai mes susirūpinę kreipėmės pagalbos: nepakankamas bibliotekų finansavimas atėmė galimybę įsigyti reikalingų naujų knygų, ir Jūsų paprašėme tam skirti du procentus savo pajamų mokesčio, už kuriuos Jūsų ir Jūsų vaikų labui galėjome praturtinti knygų fondus. Kiekvienam Jums nuoširdžiausiai dėkojame už parodytą supratingumą ir gerumą.

O dėkodami ir vėl prašome: tuo pačiu padėkite mums ir šiemet. Jūsų savajai bibliotekai paskirti du procentai pajamų mokesčio įgalins pagausinti bibliotekose naujos literatūros. Kol kas tam labai stokojame lėšų. Todėl šiuo savo  rūpesčiu dalijamės su Jumis, tikėdamiesi bendram labui vėl sulaukti Jūsų pagalbos.