Į Pradžią Knygos mylėtojų klubo „Beržė“ popietėje – pasakojimai apie Ukrainos šalies dvasią

Knygos mylėtojų klubo „Beržė“ popietėje – pasakojimai apie Ukrainos šalies dvasią

2017-11-20

Ukraina! Šis žodis jau ne vienerius metus skamba visame pasaulyje. Šią šalį palaiko beveik visos didžiosios valstybės. Kol kiti tyliai sėdi namuose, stebi ir seka įvykius Ukrainoje, mūsų klubo narė, aistringa keliautoja Danguolė Dabašinskienė sumanė iš arti pasidomėti, kas gi tie ukrainiečiai, kurie nepabūgo grėsmės ir stojo kovoti už savo laisvę. Ir nuvažiavo! Ir pamatė! O savo įspūdžiais pasidalijo su mumis. Klausėmės gyvo, įdomaus pasakojimo, kurį pasakotoja iliustravo aplankytų miestų, paminklų nuotraukomis. Didelį įspūdį paliko Lvovas – miestas, kurį gilioje praeityje valdė Lietuvos kunigaikščiai. Anot vieno ukrainiečių istoriko, tai buvo geriausi okupantai. Ne mažiau įdomi ir Odesa – tai savitas miestas su požeminėmis katakombomis, kuriose, pasak ukrainiečių, slėpdavosi ir svetimi, ir draugai, ir priešai. O tų priešų praeityje būta nemažai.

Ilgokai kalbėjome apie ukrainiečių tautą, jos papročius, skirtumus, santykius su ten gyvenančiais kitataučiais.

Klubo pirmininkė Janina Kaučikienė pasakojimą pagyvino skaitydama keletą vienos ukrainiečių poetės eilėraščių.

Susirinkusius sudomino ir parengta knygų, įvairių publikacijų paroda apie Ukrainą. Susitikimo pabaigoje visi kartu padainavome gerai žinomą ukrainiečių dainelę.

Knygos mylėtojų klubo „Beržė“ narė Stasė Žibienė