Į Pradžią Projektas išnykusiems kaimams atminti

Projektas išnykusiems kaimams atminti

2019-06-13

2019 metai paskelbti Vietovardžių metais. Senieji vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalome rūpintis mes visi.  Senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis.

Radviliškio viešoji biblioteka, siekdama išsaugoti senuosius vietovardžius, išnykusių kaimų pavadinimus, pradeda vykdyti projektą „Nepareisim kaimų takeliu...“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Radviliškio viešoji biblioteka, būdama viena iš svarbiausių kultūros įstaigų, glaudžiai bendradarbiaudama su rajono seniūnijomis ir jose esančiais savo filialais, ateities kartoms  sieks išsaugoti  kultūros paveldą – išnykusių kaimų pavadinimus. Jie bus įamžinti akmenyse.

Vienas iš projekto tikslų – parengti ir išleisti knygą „Paslaptingi senovės bylojimai“ (Radviliškio krašto legendos ir padavimai), atspindinčią ir įamžinančią senuosius vietovardžius.

Kultūros paveldo būklė bus aptarta konferencijoje „Ką paliksime ateities kartoms?“.

Šis projektas padės geriau  susipažinti su Radviliškio rajono kultūros paveldo paminklais, suteiks žinių apie senuosius papročius, tikėjimą, ugdys pasididžiavimą savo kraštu.

Jis skirtas plačiajai rajono visuomenei – gyventojams, moksleiviams, pedagogams, bibliotekininkams, kraštotyrininkams.

Viešosios bibliotekos informacija