Į Pradžią Radviliškiečių viešnagė Rokiškyje

Radviliškiečių viešnagė Rokiškyje

2019-09-23

  Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka pakvietė kolegas radviliškiečius į gražų savo renginį – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centro(PSC) forumą. Rugsėjo 21-ąją jame dalyvavo mūsų Viešosios bibliotekos Informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskienė ir redaktorė Gražina Dunauskienė.

  Į šventę atvyko Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas,  kiti  svečiai, regionų viešųjų bibliotekų atstovai, rokiškėnai. Po mero šilto pasveikinimo iškilmingai įteikta Juozo Keliuočio literatūrinė premija. Jos laureate šiemet tapo žinoma aktorė Virginija Kochanskytė. Ji  jautriai padėkojo šiam kraštui ir jo žmonėms už tokį įvertinimą. Bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė apžvelgė savojo PSC, pažyminčio 15 metų sukaktį, veiklą, pagerbė jo narius ir pasidžiaugė jų prasmingu indėliu.  „Naujosios Romuvos“ bičiulių klubas – tokia tema įdomiai kalbėjo Vilniaus universiteto docentė, dr.  Jolanta Mažylė. Minčių išsakė, PSC  15 metų ir bibliotekos žurnalo „Prie Nemunėlio“ 30 metų progomis sveikino, dėkojo bibliotekai už reikšmingą aktyvią, įvairiapusę veiklą kiti renginio dalyviai.

nauja0

  Antroji renginio dalis buvo skirta Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų kultūriniams leidiniams apžvelgti , pasidalyti jų leidybos patirtimi. Be kitų, pristatytas ir Radviliškio viešosios bibliotekos žurnalas „Radviliškio kraštas“, apie kurį pasakojo  redaktorė Gražina Dunauskienė. Buvo įdomu ir naudinga pasiklausyti  bendraminčių kolegų,  kurių bibliotekos savo plačiame darbe randa galimybių ir leidybinei veiklai, suprasdamos jos prasmę, svarbą praeičiai, dabarčiai ir ateičiai.

   Malonių įspūdžių dovanojo šventėje koncertavusi  vokalinė grupė „Bella Fa“ (vadovė Rasa Šakalienė).

  Šventinis renginys buvo pirmasis, vykęs visai neseniai atnaujintoje Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Labai smagu už tenykščius kolegas, kad nuo šiol ir jie darbuosis šiuolaikiškai renovuotose, erdviose patalpose. Dvigubai smagu, nes rokiškėnų taip vertinamai bibliotekai vadovaujanti Alicija Matiukienė yra kilusi iš Radviliškio rajono.

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

Nuotraukose – šventiniame rokiškėnų renginyje; forume Radviliškio viešosios bibliotekos leidžiamą žurnalą „Radviliškio kraštas“ pristatė redaktorė Gražina Dunauskienė