Į Pradžią Išvyka į Anykščių kraštą

Išvyka į Anykščių kraštą

2019-10-15

Grupė radviliškiečių – Trečiojo amžiaus universiteto senjorų – neseniai aplankė Anykščių krašto vietas, susijusias su kunigu, rašytoju, spaudos darbuotoju, literatūros istoriku, visuomenės veikėju, pedagogu Juozu Tumu-Vaižgantu. Išvyka surengta minint jo 150-ąjį gimimo jubiliejų.

Apsilankyta Kunigiškių pradžios mokykloje, kurioje mokėsi J. Tumas-Vaižgantas. Apžiūrėta ekspozicija apie jo mokyklinius metus, kuri vietinių žmonių iniciatyva įrengta restauruotame nedideliame mediniame pastate. Čia – seni mokykliniai suolai, molinė krosnis, skambutis, kviesdavęs į pamokas, žmonių sunešti seni sąsiuviniai, pažymių knygelės, knygos. Klausytasi ekskursijos vadovo – žurnalisto ir rašytojo Vytauto Bagdono – įdomaus pasakojimo.

Pabūta ir Malaišiuose, Vaižganto gimtinėje, kur neseniai pastatytas paminklas, išdrožti stogastulpiai. Visa tai betarpiškai atnaujino, pagilino, papildė žinias apie J. Tumo-Vaižganto gyvenimą, kūrybą, įvairiapusę visuomeninę veiklą, ypač – apie šviesią ir taurią jo asmenybę, paskatino apmąstymams.

Radviliškiečiai knygos bičiuliai taip pat domėjosi Jono Biliūno vietomis, aplankė jo muziejų Niūronyse. Pabuvo ir ant Kalitos kalno, jiems „Beržės“ klubo narys A. Krikštanas papasakojo apie Šeimyniškėlių piliakalnį ir karalių Mindaugą. Kupiškyje keliautojai ieškojo menininko

H. Orakausko skulptūrų, stabtelėjo prie tenykščių marių, grožėjosi sala „Uošvės liežuvis“, kitais kraštovaizdžiais. Kaip teigia ekskursijos dalyviai, kilo daug idėjų kitoms išvykoms.

 

TAU klubo „Beržė“ pirmininkės J. Kaučikienės informacija

Klubo narės D. Dabašinskienės nuotraukos