Į Pradžią Koplytstulpiu įprasminti istoriniai įvykiai

Koplytstulpiu įprasminti istoriniai įvykiai

2019-10-15

 

Radviliškio viešosios bibliotekos iniciatyva Balandiškio kaime (Grinkiškio seniūnija), buvusioje partizanų rėmėjų Sajų sodyboje, atidengtas koplytstulpis, skirtas čia vykusiems istoriniams įvykiams atminti.

 

Spalio 11-osios popietė Sajų sodyboje. Rudenę vienkiemio tylą keičia švelnūs muzikos garsai, jaunimo ir vyresniųjų balsai. Būriuojasi Radviliškio rajono savivaldybės, Grinkiškio seniūnijos, Viešosios bibliotekos atstovai, kiti radviliškiečiai, pašušviečiai, nemažai Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos moksleivių, pedagogų. Smarkokame vėjyje plaikstosi trispalvė, kartais beveik susisiekdama su taip pat trispalviais kaspinais, apjuosusiais čia pat parymusį koplytstulpį. Nuskamba lyrinė saksofono melodija, ir prasideda renginys, dėl kurio ir visas šis iškilmingas, bet jaukiai šiltas susibūrimas...

 

Renginio vedėja Vaida Balčiūnaitė, primindama istorijos eilutes, dalyvius tarsi palydėjo į 1949-ųjų vasarį, kada šioje sodyboje vyko parengiamieji vyriausių Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo, kuris įkūrė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį (LLKS) ir priėmė jo istorinę Deklaraciją, posėdžiai, kada čionykščiame bunkeryje veikė LLKS visuomeninė dalis, buvo rengiamas ir spausdinamas Prisikėlimo apygardos laikraštis „Prie rymančio Rūpintojėlio“.

Būtent taip pavadintas ir Radviliškio viešosios bibliotekos projektas, kurį šiemet ji įgyvendina ir kuriuo siekia įprasminti tuos visai Lietuvai reikšmingus praeities įvykius. Vienos iš projektinių veiklų rezultatas – koplytstulpis „Rūpintojėlis“, dabar ir atidengtas čia, Sajų sodyboje. Jo autorius – radviliškietis tautodailininkas Edmundas Gaubas. Renginyje pristatydamas savo sukurtą medžio skulptūrą, jis sakėsi esąs dėkingas už progą  taip prisidėti prie krašto istorijos įamžinimo.

„Tegu ir jaunimas, ir mūsų visų atmintis ateities kartoms išsaugo tą praeitį, kuri mus augino ir užaugino tokiais, kokie esame. Šis koplytstulpis įrodo, kad mes tam pasiryžę. Jeigu kada nors laike ir išnyks šis istorinis pastatas, bet tai, kas čia įvyko, nepasimirš, tai jau įamžinta“, – sakė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Pranys ir padėkojo už prasmingą projektą Viešajai bibliotekai, už gabaus meistro sukurtą skulptūrą – jos autoriui.

Prisiminimais ir savais įspūdžiais apie apsilankymus Sajų sodyboje, apie ilgainiui sau atrastą, sužinotą tikrą tiesą, kas čia vyko, pasidalijo istorijos mokytoja ekspertė Laima Maminskienė. Ji teigė esanti įsitikinusi, kad naujas sodybos akcentas – iškilęs koplytstulpis – dar labiau didins šios vietos trauką, domėjimąsi čionykščiais praeities įvykiais.

Grinkiškio klebonas Donatas Grigalius pašventino „Rūpintojėlį“. Drauge su klebonu visi pasimeldė už šios sodybos šeimininkus, už visus laisvės kovotojus ir jų rėmėjus.

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė akcentavo šiam kraštui 1949 metais istorijos nulemtų įvykių reikšmę, gyvosios atminties svarbą ir padėkojo bibliotekos projekto partneriams, rėmėjams, pagalbininkams, renginio svečiams bei dalyviams.

Susirinkusiesiems renginyje grojo jaunasis saksofonininkas Arnas Česas.

Ir po koplytstulpio atidengimo ceremonijos žmonės dar neskubėjo skirstytis, grožėjosi „Rūpintojėliu“, sklaidė jiems dovanotą bibliotekos leidinį „Prie rymančio Rūpintojėlio“, apžiūrinėjo sodybos aplinką, klausėsi Savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjo Vytauto Simelio minčių apie čia įvykių metais buvusius pastatus, juose apsistojusius ir dirbusius partizanus.

Taip baigtas antrasis Viešosios bibliotekos projekto „Prie rymančio Rūpintojėlio“, kurio idėjos autorė – direktorė Violeta Šukaitienė, vadovė – kultūros projektų vadovė Jolanta Kvedarienė, etapas. Visas jis susideda iš trijų dalių. Pirmoji buvo minėto specialaus leidinio „Prie rymančio Rūpintojėlio“ parengimas ir leidyba. Leidinys pristatė to paties pavadinimo laikraščius, kurie 1949-aisiais leisti Sajų sodyboje. Antrasis projekto etapas – dabar atidengtas koplytstulpis „Rūpintojėlis“. Trečiasis laukia lapkričio mėnesį. Tai bus roko opera „Priesaika“, nemokamai pakviesianti į miesto Sporto areną. Viešoji biblioteka numato kitais metais tęsti šį projektą.

 

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos