Į Pradžią Virtuali pažintis su unikaliais bibliotekos ištekliais

Virtuali pažintis su unikaliais bibliotekos ištekliais

2020-04-08

Jau esame Jums pasidžiaugę, kad mūsų biblioteka turi naują, modernią skaitmeninimo įrangą. Tai įgalino pradėti ir naują, šiuolaikinius poreikius atitinkantį veiklos etapą. Atsiliepdami į Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos kvietimą, įsijungėme į projektą „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“, už kurį atsakinga Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka.

 Radviliškio viešoji biblioteka kaupia ir saugo vertingą kraštotyros fondą, kuris yra unikalus krašto paveldas. Fonde yra įvairaus pobūdžio rankraštinių dokumentų, fotonuotraukų, kurie bibliotekos lankytojams dėl objektyvių priežasčių iki šiol nebuvo prieinami. Įsigyta naujoji įranga tuos išteklius daro virtualioje erdvėje pasiekiamus ir jais besidomintiems vartotojams. Taigi jiems atsiveria naujos galimybės atrasti sau įdomius, reikalingus ir patogius naudoti žinių šaltinius.

Bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyrius jau pradėjo šį darbą. Dabar siūlome susipažinti su vienu iš skyriaus suskaitmenintų fondo dokumentų – mūsų bibliotekos, kuri anuomet vadinosi Radviliškio centrine biblioteka, 1937–1975 metais dirbusių vadovaujančių darbuotojų prisiminimais. Pastaruosius surinko ir parengė tuometinė  bibliotekos Bibliografinio skyriaus vedėja Aldona Geštautienė.

Malonaus Jums šio suskaitmeninto dokumento skaitymo ir įdomios pažinties su virtualiai iš tolokos praeities Jums skyriaus darbuotojų naujuoju būdu priartinama mūsų bibliotekos veiklos pradžia!

Bibliotekoje dirbusių vadovaujančių darbuotojų atsiminimai 1937-1975 

Viešosios bibliotekos Kraštotyros-leidybos skyrius