Į Pradžią Seimo leidiniai, skirti sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti

Seimo leidiniai, skirti sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui paminėti

2021-01-06

 

Steigiamojo Seimo 100-mečio proga Seimo kanceliarija išleido straipsnių rinkinį „Parlamentarizmas Lietuvoje“. Jubiliejiniame leidinyje mokslininkai apžvelgia Lietuvos parlamentarizmo raidą nuo jo ištakų iki šių dienų. Straipsnių autoriai: prof. dr. Rimvydas Petrauskas, prof. dr. Zigmantas Kiaupa, prof. dr. Rimantas Miknys, dr. Algimantas Kasparavičius, doc. dr. Algirdas Jakubčionis, dr. Alvydas Lukošaitis, prof. dr. Marija Drėmaitė. Leidinio pratarmės autorius – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas.

Leidinyje Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai – 100 apžvelgiama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos – įstatymų leidėjus aptarnaujančios įstaigos – raida nuo darbo pradžios 1920-aisiais iki šių dienų. Kartu su Lietuvos moderniojo parlamentarizmo pradininku Steigiamuoju Seimu darba pradėjusioje įstaigoje per nepriklausomos valstybės gyvavimo metus netrūko įdomių faktų, neeilinių įvykių ir išskirtinių asmenybių.
Seimo kanceliarijos darbuotojai per nepriklausomos valstybės parlamento darbo metus visą laiką sudarė sąlygas Seimui įgyvendinti Konstitucijoje nustatytas funkcijas, Seimo nariams – atstovauti Tautos ir Lietuvos valstybės interesams. Savo kasdieniu darbu įstaigos tarnautojai prisidėjo prie valstybės gerovės kūrimo prieškario metais, padėjo parengti Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos valstybingumą įtvirtinančius dokumentus ir užmegzti diplomatinius santykius.
Leidinyje publikuojami dokumentai ir nuotraukos pristato įstaigą, kuri dažnai lieka nematoma, tačiau yra labai svarbi užtikrinant nepertraukiamą teisėkūros procesą, informacijos apie Seimo darbą sklaidą, tarptautinį bendradarbiavimą ir kitą Tautos atstovybės veiklą.

 

Leidinyje „Atmintinė Seimo nariams“ parlamentarai yra supažindinami su Seimo kanceliarijos padalinių teikiamomis paslaugomis, nurodyti atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys, pateikiamos nuorodos į padalinių veiklą nustatančius teisės aktus, parlamentiniam darbui aktualius dokumentus.

 

Dr. Arvydas Anušauskas. Istorijos pamokos: 1940 metų tylioji okupacija

Artėjant Gedulo ir vilties dienos bei sovietinės okupacijos 80-mečio minėjimui kviečiame susipažinti su Seimo kanceliarijos išleista brošiūra „Istorijos pamokos: 1940 metų tylioji okupacija“.

Brošiūra taip pat išversta į anglų, prancūzų ir rusų kalbas:

Leidinys anglų k. (EN)

Leidinys prancūzų k. (FR)

Leidinys rusų k. (RU)

 

Atvirukų rinkinys „Steigiamajam Seimui — 100“, skirtas paminėti 1920 m. gegužės 15 d. darbą pradėjusį Lietuvos modernaus parlamentarizmo pradininką Steigiamąjį Seimą.
Atvirukų rinkinyje panaudoti istoriniai kadrai iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Pinigų muziejaus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos ir Seimo kanceliarijos darbuotojų asmeninių archyvų. Atvirukų rinkinį galite atsisiųsti čia.

Norėdami atsispausdinti atvirukus, spausdininimo įrenginyje nustatykite dvipusio spalvoto spausdinimo funkciją.

 

Leidinyje Lietuvos Respublikos Seimas pateikiama iliustruota parlamentarizmo Lietuvoje apžvalga, atspindinti įstatymų leidžiamosios institucijos raidą nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų iki šių dienų. Apžvelgiami reikšmingiausi parlamentarizmo istorijos įvykiai, svarbiausi Seimo sprendimai, padarę įtakos šalies politiniam, ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. Aptariama Seimo struktūra, Lietuvos įsitvirtinimas tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiavimas su kitų valstybių parlamentais. Skaitytojai supažindinami su Seime vykstančiais renginiais, parlamentarizmo ir valstybingumo sukakčių minėjimais. Taip pat pristatomas Seimo pastatų kompleksas, interjero detalės. Parengė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamentas. Leidinio tekstai parengti remiantis istorine medžiaga, dokumentais, Seimo posėdžių stenogramomis, Seimo interneto svetainėje pateikiama informacija.

 

Informacinis lankstukas Atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei – 30“.

Lankstinuke pateikiama informacija apie 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtą Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, kuris įtvirtino Nepriklausomybės atkūrimo principus. Šios nuostatos vėliau buvo išplėtotos kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir sudarė teisines prielaidas atkurtai valstybės Nepriklausomybei praktiškai įtvirtinti. Leidinyje galima sužinoti įvairių įdomių faktų, susijusių su šiuo istoriniu įvykiu. Pavyzdžiui, kada buvo įteisinti valstybės simboliai, kiek Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų balsavo už valstybingumo atkūrimą, kelintą valandą buvo paskelbti balsavimo rezultatai, kodėl pavasario sesija prasideda kovo 10 d.

 

Knygelė vaikams „Įstatymų leidyba“

Vaikams skirtas leidinys, supažindinantis su parlamento struktūra, Seimo darbu. Iliustracijų autorius – Rimas Valeikis, teksto autorius – Andrius Vaišnys.

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Aktuali redakcija.

 

Laisvės premija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos laisvės premijos įstatymu, 2011 m. rugsėjo 15 d. įsteigta Laisvės premija. Ja siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Premija Seimo nutarimu paskiriama iki gruodžio 23 dienos. Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją. Leidinys „Laisvės premija“ 2011–2018 m. 

 

Džonas Makeinas – mūsų laisvės vedlys
Senator McCain, our leader to freedom