Į Pradžią Švęskime spausdintą žodį!

Švęskime spausdintą žodį!

2021-04-30

Gegužės 3-iąją minime Pasaulinę spaudos laisvės dieną, gegužės 7-ąją Lietuvoje – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Simboliška, kad jos abi taip arti viena kitos, tarsi neatsiejamos, viena kitą papildančios, nors ir skirtingos geografinės aprėpties požiūriu. Tai proga prisiminti spausdinto žodžio reikšmę žmonijos istorijoje, dėl juo paskleidžiamos tiesos, laisvės idėjų sudėtas aukas – ar tai būtų pasaulio šalyse žuvę žurnalistai, ar lietuviškąjį žodį auginę ir išsaugoję Lietuvos daraktoriai, unikalioji knygnešystė. Niūrūs ir ilgi spaudos draudimo dešimtmečiai liudija, kad kalba, spauda, knyga yra neįveikiami tautos brandumo ženklai ir jų gyvastis, būtinybė – amžini. Kaip amžini yra ir spausdintu žodžiu į mus keliaujanti išmintis, gėris, šviesa. Neįkainojama šiandieninė vertybė tai turėti, tuo džiaugtis, tuo būti gimtinės ir pasaulio žmonėmis. Įvertinkime šį turtą.

Sveikiname Jus spaudos, kalbos, knygos švenčių progomis! Tegul jos kiekvieną paskatina spausdintą laisvą, teisingą, gėrį skleidžiantį gimtąjį žodį apgaubti nuolatine pagarba, pasididžiavimu, prisidėti jį puoselėjant ir saugant!

Radviliškio viešoji biblioteka