Į Pradžią Prisimenant trėmimus, pagerbiant tremtinius

Prisimenant trėmimus, pagerbiant tremtinius

2021-05-21

Šiemet minime 1941 metų masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą 80-ąsias metines. Trėmimai vyko ne vienerius metus.

1948 metų gegužės 22–23 dienomis sovietų okupantai įvykdė operaciją „Vesna“, per kurią iš Lietuvos ištremta net 40 002 asmenys, daugiausia – darbštūs ūkininkai (buvo planuota ištremti 48 000 žmonių, tačiau, nesurinkus į sąrašus įtrauktų šeimų, buvo tremiamos saugumiečių ir kolaborantų parinktos arba tiesiog tuo metu po ranka pakliuvusios šeimos). Operaciją vykdė apie 41 500 rusų atsiųstų ir vietos saugumiečių, karininkų, kareivių, milicininkų, stribų bei sovietinių aktyvistų.

Tremtiniams pagerbti ir tragiškiems įvykiams atminti projektas „Šalčio gėlės lange“ kviečia pasiklausyti 1948 metų trėmimo liudininku tapusio aštuoniolikmečio Utenos gimnazisto Algimanto Katiliaus dienoraščio ištraukų iš knygos „Tremtinio užrašai“ (leidėjas – VšĮ „Pamėginčius“). Spauskite ant nuorodos: https://youtu.be/oI5ZRwy1ry0

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.