Į Pradžią

Dėmesys gimtajai kalbai

2017-03-02

berzes foto2017-ieji paskelbti Lietuvių kalbos kultūros metais. TAU ir knygų bičiulių klubo „Beržė“ nariai jaučiamės savo kalbos patriotais ir dėmesio jai skiriame nuolat.

Sausio 4 dieną savo veiklos II pusmetį pradėjome susitikimu su VDU prorektore, profesore habilituota mokslų daktare Ineta Dabašinskiene. Ji gvildeno lietuvių kalbos paplitimo ir reikšmės klausimus. Tikrai buvo įdomu išgirsti argumentais pagrįstas tiesas šia tema. Tokios, kaip mes mėgstame sakyti, mažos tautos kalba yra svarbi ir žinoma daug plačiau, negu mums atrodo. Keliose dešimtyse pasaulio universitetų yra dėstoma lietuvių kalba, kaip archajinė ir labai įdomi. Yra daug bendrybių su kitomis pačiomis seniausiomis kalbomis ir daug skirtybių, kurių nė vienoje kitoje kalboje nerandama. Tokios tolimos šalys, kaip Japonija, Kinija, Indija, nekalbant apie Skandinavijos šalis ir aplinkines valstybes, rodo susidomėjimą lietuvių kalba ir jos mokosi. Tik tiek, kad, daugumos nuomone, mūsų kalba jiems sunkiau įveikiama negu kitos.

daugiau

Gražu – bibliotekoje, gražiau – kūrybiniai darbai, gražiausia – bendrystė

2017-02-20

Radviliškio viešosios bibliotekos konferencijų salėje Vasario 16-osios išvakarėse sumirgėjo nauja kūrybinių darbų paroda „Gražu, gražiau, gražiausia“. Galimybę pasigėrėti ja Viešosios bibliotekos kolektyvui, jos lankytojams ir visiems rajono gyventojams suteikė Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai. Salėje akis džiugino ir lietuviškumo prasmę įžvelgti skatino mokyklos mokytojų, mokinių bei jų tėvelių kūrybos darbai.

1

2

3

daugiau

Vasario 16-oji paminėta kitaip

2017-02-17

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo rekonstruotas 1949 metų Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio suvažiavimo fragmentas, kuomet vasario 16 d. buvo pasirašyta Nepriklausomybės deklaracija ir kiti svarbūs dokumentai. Rekonstrukcija įvyko Minaičių kaime, šalia bunkerio, kur ir 1949 metais posėdžiavo aštuoni vadai. Šį istorinį momentą atkūrė Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai ir rekonstruktorių klubo „Partizanas“ nariai. Inscenizacijos režisierius Juozas Žibūda džiaugėsi nauja patirtimi ir prasmingu Lietuvos istorijos pateikimu jaunimui. Po mini spektaklio -  atkurtų Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo akimirkų, diskutuota apie šios idėjos tęstinumą bei  tolimesnes bendradarbiavimo galimybes. Apie istorinę akimirką susirinkusiems papasakojo renginyje dalyvavęs Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas, istorikas dr. Darius Juodis.

Pminaic00001

Pminaic00002Pminaic00003

daugiau

Knygos mylėtojų klube „Beržė“ pagerbti kraštiečiai

2017-02-13

berze susitikimaiVasario 7 dieną klubo „Beržė“ dalyvių renginyje pristatyta Šeduvoje gyvenančio poeto  Petro Valantino ir Raudondvaryje gyvenusio šviesaus atminimo  Rimanto Augulio kūryba. Parengta šių kūrėjų išleistų knygų, publikacijų apie juos paroda. Petrą Valantiną kalbino buvusi Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė, klubo narys Romualdas Jurėnas bei vyresnioji bibliotekininkė Alma Balčiauskienė.

Apie  Rimanto Augulio gyvenimą ir kūrybą pasakojo jo geras draugas Leonas Pranskevičius, atvykęs iš Raudondvario.

daugiau