Į Pradžią

Naujas žurnalo numeris – visas spalvotas

2020-12-22

Pasirodė Viešosios bibliotekos leidžiamo kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ naujas, 33-iasis, numeris. Jį 300 egz. tiražu jau visą spalvotą išspausdino UAB „Utenos Indra“. Žurnalo leidybą parėmė Radviliškio rajono savivaldybė.

daugiau

Iš Radviliškio viešosios bibliotekos lėlių teatro „Boružėlė“ archyvo

2020-12-21

Spektaklio pagal Birutės Pūkelevičiūtės kūrinį „Kalėdų dovana“ premjeros 1999-12-23 įrašas (režisierė – Audronė Deikienė).

Spektaklį žiūrėkite čia.

Šeimose – domėjimasis tradicijomis

2020-12-15

  

Anksčiau ilgus žiemos vakarus žmonės užpildydavo, kartu dirbdami nesunkius ir neskubius darbus. Radviliškio kraštas nuo seno garsėja savo tautodailininkais, jų darbų gausumu, autentiškumu. Čia organizuojami čempionatai (kojinių mezgimo, pasakų sekimo), konkursai, adventiniai turgūs ir kita.

daugiau

Gimtinę garsinančios Radviliškio kraštiečių kūrybos parodos

2020-12-15

Radviliškiečiai aktyviai palaiko ryšius su kraštiečiais, pasklidusiais po Lietuvą ir pasaulį: su mokslininkais, menininkais, muzikantais, aktoriais, pedagogais, rašytojais, režisieriais ir kitų profesijų atstovais. Įkurtos Vilniaus ir Kauno radviliškėnų bendrijos, Radviliškio tėviškėnų klubas, organizuojami kraštiečių sambūriai.

daugiau

Projektas „Triptikas Nepriklausomybei“

2020-12-15

 

Radviliškio viešosios bibliotekos darbuotojai šiais metais įgyvendino projektą „Triptikas Nepriklausomybei“, kuriuo siekė aktualizuoti rajonui ir visai šaliai reikšmingą istorijos etapą, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį. Kadangi Radviliškio rajonas siejamas su Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovomis, siekėme projekto veiklomis parodyti šių kovų prasmę šiandieniniame gyvenime.

daugiau