Į Pradžią

2%

2019-04-11

2 procentaiSakoma, kai su kitais pasidalini savo nerimu, jis sumažėja. Jūs, mielieji, tai įrodėte pernai ir dar anksčiau,  kai mes susirūpinę kreipėmės pagalbos: nepakankamas bibliotekų finansavimas atėmė galimybę įsigyti reikalingų naujų knygų, ir Jūsų paprašėme tam skirti du procentus savo pajamų mokesčio, už kuriuos Jūsų ir Jūsų vaikų labui galėjome praturtinti knygų fondus. Kiekvienam Jums nuoširdžiausiai dėkojame už parodytą supratingumą ir gerumą.

O dėkodami ir vėl prašome: tuo pačiu padėkite mums ir šiemet. Jūsų savajai bibliotekai paskirti du procentai pajamų mokesčio įgalins pagausinti bibliotekose naujos literatūros. Kol kas tam labai stokojame lėšų. Todėl šiuo savo  rūpesčiu dalijamės su Jumis, tikėdamiesi bendram labui vėl sulaukti Jūsų pagalbos.

daugiau

Dovanos Viešajai bibliotekai

2019-04-09

zoomed e.vaisniene-001Mūsų Viešoji biblioteka vėl sulaukė Radviliškio garbės pilietės Elonos Vaišnienės, gyvenančios JAV, paramos. Šįkart ji nupirko ir skaitytojams padovanojo du 2018 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išleistos vertingos knygos „Nailono uždanga" (autoriai Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė) tomus: „Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika" ir „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990".
Elona Vaišnienė Radviliškio viešajai bibliotekai geranoriškai ir aktyviai padeda jau daugelį metų. Ji finansuoja kai kuriuos bibliotekos projektus, globoja Žaisloteką, kuri ir buvo įkurta jos pastangomis, nuperka įvairių spaudinių, kitaip padeda.

Bibliotekos lankytojų apklausa

2019-04-09

Gerbiami bibliotekos lankytojai,

mums svarbi Jūsų nuomonė apie bibliotekos teikiamas

paslaugas ir Jūsų pasiūlymai bibliotekos veiklai gerinti.

Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus iki 2019 m. gegužės 1 d.

ANKETA

Viešnagė Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

2019-04-08

Balandžio 4 d. grupė Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų dalyvavo mokymuose, kurie vyko Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir buvo skirti Lietuvos viešųjų bibliotekų bibliotekininkams, dirbantiems su prenumeruojamomis Lietuvos ir užsienio duomenų bazėmis. Mus pasitiko ir apie nuotolines paslaugas ir prenumeruojamus el. išteklius bibliotekoje kalbėjo kraštietė Aušra Vaškevičienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Paslaugų departamento direktorė.
Mokymus „Nuotolinių paslaugų ir užsienio prenumeruojamų duomenų bazių administravimas“ vedė Alvida Diržauskienė, Paslaugų departamento Informacinio aprūpinimo skyriaus vyriausioji bibliografė. Kalbėta apie duomenų bazių EBSCO Publishing ir NAXOS Music Library administravimą.

Mokymų dalyviai nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

daugiau

A. Čiapo kūrybinių darbų pristatymo renginys bibliotekoje

2019-04-08

Balandžio pradžioje Radviliškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Radviliškio Lizdeikos gimnazijos abituriento Armando Čiapo kūrybinių darbų paroda „Gyvenimo atspindžiai“. Renginyje buvo atliekami muzikiniai kūriniai, iliuzionistiniai pasirodymai.

dov-1 dov-2

dov-3

daugiau