Į Pradžią

Esame atsakingi

2021-04-06

Radviliškio viešosios bibliotekos bendruomenė gerai supranta pandeminės situacijos rimtumą ir stropiai vykdo šalyje galiojančius karantino reikalavimus.

Bibliotekos darbuotojai kas 7–10 dienų testuojami dėl koronaviruso (COVID-19). Šiuos profilaktinius tyrimus jie atlieka geranoriškai, vedini didelės atsakomybės už mūsų lankytojus, skaitytojus, kolegas, už save ir už savo artimuosius.

Viešojoje bibliotekoje ir visuose jos filialuose nuosekliai laikomasi kitų apsaugos nuo viruso ir nuo jo plitimo taisyklių, nurodymų, rekomendacijų. Gera, kad ir besikreipiantys į bibliotekas gyventojai prisideda prie tų būtinų bendrų pastangų.

Iš tikrųjų saugiau, patikimiau ir ramiau, kai virusui pastatoma tokia užkarda – supratinga atsakomybė. Ji tapo mūsų kasdienybės norma.

Viešosios bibliotekos informacija

Kalbėjęs širdies balsu...

2021-04-01

„...mokėkim gyventi nors ir dūžtančiose formose...“ – ne deklaratyviais, o širdyje išnešiotais žodžiais kalbėjo ir drąsino Vytautas Mačernis. Lietuva 2021-aisiais, jam paskirtais ir jo 100-mečiu paženklintais metais, mini, su meile pagerbia šį amžinai jaunu išlikusį poetą, nepaprasto talento, išskirtinę asmenybę, naujosios lietuvių poezijos pradininką, vieną pačių reikšmingiausių savo kartos poetų.

Iškiliai Vytauto Mačernio sukakčiai, jo metams skirta ir mūsų Viešosios bibliotekos leidinių paroda ,,Kalbėjęs širdies balsu...“