Į Pradžią

Projekte – darželinukams apie knygas

2021-02-25

Prasminga Radviliškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus ir socialinių partnerių – miesto lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ „Viščiukų“ grupės (auklėtojos – Aušra Aleknaitė ir Enrika Čeplinskytė) draugystė. Ji įgalina tęsti projektą „Knygučių pasaulyje“, kuriuo siekiama supažindinti vaikus su knygomis, skatinti nuo pat mažens jomis domėtis.

daugiau

Lietuvių kalbos šventę sutinkant

2021-02-17

Koks talpus gimtasis žodis – nesuskaičiuojamas, neaprėpiamas, neišmatuojamas... Jame – ir visas Lietuvos kelias, ir kiekvieno mūsų žingsniai. Kovos ir tremtys, laimėjimai ir praradimai, išbandymai ir viltys, motinos lopšinė ir liaudies daina, senasis paprotys ir nūdienė šventė, pageltęs senasis elementorius ir milijonai dabartinių knygų, amžinas gero žmogaus ir gražios tėvynės ilgesys, pagarba protėviams ir pirmas kūdikio garsas. Tai – ištikimiausias gyvenimo vedlys, didžiausia vertybė, tvirčiausia sąsaja su ištakomis, su gimtine... Neišmatuosi, neišvardysi, neaprėpsi nei gimtojo žodžio talpos, nei  jo gylio, nei reikšmės. Kas širdin įdėta ir joje šventai saugoma, yra nepavaldu jokiems matams. Ir neišraunama, laiko neužklojama, į nieką neiškeičiama.

daugiau