Į Pradžią Veikla

Apie biblioteką

1976 metais rajone įgyvendinta bibliotekų tinklo centralizacija. Valstybinė viešoji biblioteka tapo Centrine biblioteka. Prie jos prijungti 46 kaimo ir 2 miesto filialai. Rajoninė vaikų biblioteka tapo Centrinės bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi.

Centralizacijos pradžioje biblioteka turėjo 13 kilnojamųjų bibliotekėlių. 1978 metais įsteigtos keturios naujos. Jos įkurtos įmonėse, įstaigose, esančiose toliau nuo Centrinės bibliotekos.

1985 metais bibliotekai pradėjo vadovauti Aldona Januševičienė.

Tais metais pirmą kartą surengta rajono bibliotekininkų šventė, kuri ilgainiui tapo tradicine.

1990 metais prie Centrinės bibliotekos prijungtos rajono mokyklų bibliotekos.

1995 metais Vaikų literatūros skyrius įsikėlė į naujas, sutvarkytas patalpas. Įrengta ir „Pelėdžiukų svetainė“ mažiesiems.

1995 metais birželio 6 dieną priėmus Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą,  Centrinė biblioteka pavadinta Viešąja biblioteka. Tais pačiais metais prie jos įkurtas rajono literatų klubas „Jonvabalis“.

1999 metais Viešosios bibliotekos iniciatyva įkurta Vilniaus radviliškėnų bendrija, kuri subūrė sostinėje gyvenančius mūsų kraštiečius.

1997 metais įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio rajono skyrius ir pradėtas leisti nedidelės apimties laikraštis „Mes“. Nuo 2003 metų šis skyrius organizuoja geriausio metų bibliotekininko konkursus.

Tais pačiais  metais pirmuosius lankytojus pasitiko Viešosios bibliotekos žaisloteka.

Nuo 2001 metų sausio 1-osios  įgyvendinama Lietuvos integrali  bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). Programinė įranga įgalina laikytis visų Lietuvoje priimtų bibliografinių standartų: įsilieti į bendrą Lietuvos ir Europos bibliotekų sistemą ir tapti žinomiems visiems šalies skaitytojams: kurti bibliografinius įrašus ir sudaryti bibliotekos elektroninį katalogą, naudotis LIBIS suvestinio katalogo ir kitų bibliotekų duomenų bankais.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija parengė Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 ̶  2013 metų programą. Buvo patvirtintas Radviliškio viešosios bibliotekos renovacijos projektas. Jo įgyvendinimas neatpažįstamai pakeitė šį pastatą, lankytojų sąlygas. Smarkiai išsiplėtė patalpos, jauki Žaisloteka, nauji skyriai,  patogi Konferencijų  salė, lankytojams skirta Parodų galerija.