Į Pradžią B Barauskas Vytautas

Barauskas Vytautas

2012-07-09

Poetas, žurnalistas, redaktorius

Gimė 1934 metais sausio 28 dieną Valinės kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2015 metais kovo 22 dieną Vilniuje.

1965 m. baigė Aukštosios partinės mokyklos žurnalistikos skyrių. 1952–1953 m. dirbo Kėdainių rajono laikraščio Tarybinis kelias bei Kauno srities laikraščio Kauno tiesa etatiniu literatūriniu darbuotoju, vėliau Eltos neetatiniu korespondentu Kėdainių rajone. 1960–1962 m. buvo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto radijo redaktorius, televizijos laidų vaikams ir jaunimui vyriausiasis redaktorius, 1962–1963 m. – žurnalo Žemės ūkis atsakingasis sekretorius. 1963–1970 m. redagavo žurnalą Genys, 1970–1984 m. – žurnalą Jaunimo gretos. 1985–1987 m. dirbo Lietuvos kino studijos Dokumentikos vyriausiuoju redaktoriumi, nuo 1994 m. redagavo savaitraštį Lietuvos darbininkas, buvo Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų direktoriaus pavaduotojas.

Parašė apybraižų, reportažų. Jo tekstais kompozitoriai sukūrė per 600 dainų, mažąją operetę Meškino liga. Išleisti 3 dainų rinkiniai. Tris kartus tapo kasmetinės Stasio Šimkaus premijos laureatu.

Išleido eilėraščių vaikams rinkinius Mažųjų lopšinė (1967), Saulutės žirgeliai (1972), parašė apsakymų (rink. Marytė, 1971), publicistinę apybraižą Ąžuolai grūdinasi vėtrose (1964).

Šaltiniai:

1. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 57. ISBN 9986-776-62-7.