Į Pradžią B Bartaševičius Algimantas

Bartaševičius Algimantas

2012-07-09

Docentas, mokslo darbuotojas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras

Gimė 1941 metais gegužės 26 dieną Šašių kaime, Radviliškio rajone.

1948–1952 m. mokėsi Jokūbaičių (Radviliškio r.) pradinėje mokykloje, 1952–1959 m. Grinkiškio (Radviliškio r.) vidurinėje mokykloje. 1959–1963 m. studijavo VU Fizikos ir matematikos fakultete, 1963–1965 m. – Maskvos M. Lomonosovo universitete Mechanikos ir matematikos fakultete, 1965–1968 m. – šiame fakultete aspirantūroje.

1969–1972 m. Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto vyr. dėstytojas, 1972–1992 m. ir nuo 2001 m. – LŽŪA (LŽŪU) Matematikos katedros vedėjas, nuo 1974 m. – šio universiteto docentas.

Stažavosi Kijevo ž. ū. akademijoje (1984 ir 1989), KTU (2001). Apgynė daktaro disertaciją Netiesiniai cilindrinių kevalų uždaviniai valkšnumo sąlygomis (1969). Parašė mokslinių straipsnių, skaitė pranešimus konferencijose. Mokslinių darbų Mechaninių valdymo įtaisų virpėjimo proceso matematinis modeliavimas (Mokslo darbai, LŽŪU, 2004), Biologinių objektų dauginimosi ir augimo matematiniai modeliai (Lietuvos matematikos rinkinys, VU, 2004) autorius. Parengė paskaitų konspektus studentams: Aukštoji matematika (1993), Tamprumo teorija (1994), Matematikos formulės (2006). LŽŪU Informacijos technologijų instituto tarybos ir atestacijos komisijos, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos senato narys. Vykdo mokslinį tiriamąjį darbą šiose srityse: kieto deformuojamo kūno mechanika, žemės ūkio technikos mechaninio valdymo įtaisų virpėjimo procesų modeliavimas.

Šaltiniai:

1. Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006. Kaunas: Neolitas, 2006, p. 449. ISBN 9986-709-53-9.