Į Pradžią B Biržys Petras (Pupų Dėdė)

Biržys Petras (Pupų Dėdė)

2012-07-09

Istorikas, poetas, dainininkas

Gimė 1896 metais rugsėjo 3 (pagal naująjį kalendorių gruodžio 22) dieną Liudiškiuose, Anykščių rajone.

Mirė 1970 metais liepos 23 dieną Vilniuje.

Mokėsi Utenos keturklasėje mokykloje, Voronežo lietuvių gimnazijoje. 1917 m. Maskvoje baigė prekybos, 1919 m. Kaune – Karo mokyklą. Dirbo mokytoju pradžios ir vidurinėse mokyklose. 1924–1927 m. studijavo literatūrą ir teologiją Lietuvos universitete.

Nuo 1930 m. Kauno radiofone rengė satyrinius pusvalandžius Pupų Dėdės pastogėje. Koncertavo, kaip dainininkas gastroliavo JAV, įrašė plokštelių. Dalyvavo A. Vanagaičio vodevilinės teatro grupės Dzimdzi-drimdzi spektakliuose. Nacių okupacijos metais kalintas.

Akiro ir kitais slapyvardžiais 1917 m. ėmė dalyvauti literatūroje. Išleido eilėraščių rinkinių: Sielos sparnai (1919), Karo metu (1923). Parašė knygas: Karininkas Antanas Juozapavičius (1923), Kaimo vestuvės (1930), Radijo bangos iš Pupų Dėdės pastogės (1938 ir 1940), prisiminimų knygą Pupų Dėdė (išl. 1999). Rinko medžiagą Lietuvos vietovių istorijai ir išspausdino: Vyžuonos (1927), Anykščiai (1928), Taujėnai (1928), Alytaus apskritis (1931), Biržų apskritis (1932), Kėdainių apskritis (1934), Marijampolės apskritis (1937), Mažeikių apskritis (1937).

Vaidino kine: Tiltas (1956, rež. B. Šreiberis), Kol nevėlu (1957, rež. J. Fogelmanas, V. Žalakevičius), Julius Janonis (1959, rež. B. Bratkauskas, V. Dabašinskas).

Mirė P. Biržys 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse. Po mirties išleista E. Danilevičiaus monografinė apybraiža Pupų Dėdė kraipo ūsą... (1992).

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 234. ISBN 5-420-01512-9.
2. Lietuvių enciklopedija. T. 3. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, p. 22.
3. VYŽINTAS, Algirdas. Petras Biržys (Pupų Dėdė, Akiras). Vyžuonos: kraštas ir žmonės. Utena: Utenos Indra, 2006, p. 361-362. ISBN 978-9955-676-53-9.