Į Pradžią B Butkus Antanas

Butkus Antanas

2012-07-11

Agronomas, biochemikas, agronomijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas

Gimė 1918 metais birželio 20 dieną Piepaliuose, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1997 metais spalio 6 dieną Vilniuje.

1939–1942 m. mokėsi Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje. Pasitraukęs į Vokietiją, 1943 m. Halės universitete gavo bakalauro laipsnį. 1943–1945 m. Lietuvos pabėgėlių globos įstaigos vedėjas. 1948 m. Bonos universitete įgijo agronomijos daktaro laipsnį. 1949 m. persikėlė į N. Zelandiją. 1951 m. įsteigė Dirvožemio tyrimo laboratoriją ir jai vadovavo. 1954–1962 m. dirbo mėsos pramonėje. 1958 m. išrinktas N. Zelandijos mėsos tyrimo instituto ir Vandens apsaugos tarybos nariu. Įkūrė N. Zelandijos lietuvių bendruomenę ir jai kelerius metus vadovavo. Redagavo šios šalies lietuvių biuletenį.

Nuo 1962 m. gyveno JAV. 1962–1984 m. Clevelando (Ohajo valstija) klinikų Lipidų tyrimo laboratorijos vedėjas. Tyrinėjo riebalų ir prostaglandinų metabolizmą, riebalų įtaką kraujagyslių ligoms (už lipidų analizės grafinį pavaizdavimą Amerikos patologų draugija apdovanojo aukso medaliu). Moksliniam darbui gavo Nacionalinio sveikatos instituto stipendiją. Spaudoje paskelbė virš 40 mokslinių darbų. Amerikos širdies asociacijos mokslinės tarybos, kelių mokslinių draugijų narys. Dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje (1967 tarybos narys, 1968 Ohajo apygardos pirmininkas, 1979 valdybos pirmininkas). 1980 m. įsteigė JAV Lietuvių bendruomenės Socialinių reikalų tarybą ir jai vadovavo. Veikė Pasaulio lietuvių bendruomenėje: nuo 1968 m. valdybos narys, nuo 1969 m. valdybos vykdomasis vicepirmininkas. 1997 m. grįžo į Lietuvą.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 672. ISBN 5-420-01512-9.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 188-189. ISBN 5-420-01416-5.