Į Pradžią B Butkus Petras

Butkus Petras

2012-07-12

Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1890 metais lapkričio 18 dieną Vaidulonių kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1947 metais spalio mėnesį, palaidotas Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mokėsi Šeduvos pradžios mokykloje. Nuo 1905 m. rašinėjo į lietuvišką spaudą: Lietuvos ūkininką, Viltį, Šaltinį ir kitus to meto leidinius. 1909–1911 m. jis buvo Šeduvos blaivybės draugijos pirmininku, 1912–1915 m. – įsikūrusios Pavasario draugijos Šeduvos skyriaus pirmininku. 1915–1917 m. redagavo tos organizacijos Šeduvoje leidžiamą rankraštinį laikraštėlį Darželis. Nuo 1920 m. dirbo Panevėžio apskrities savivaldybėje. 1929 m. jis tapo Panevėžio apskrities tarybos pirmininku.

1923 m. birželio mėnesį P. Butkus, kaip Panevėžio apskrities atstovas, kartu su kitais Lietuvos žemės ūkio darbuotojais lankėsi Geteborgo miesto 300 metų įkūrimo sukakčiai surengtoje žemės ūkio parodoje. Be to, aplankė kelis stambius ir smulkius švedų ūkius, susipažino su perdirbimo įmonėmis, skerdyklų darbu ir grįžęs padarė pranešimą apskrities valdybai.1924 m. šį pranešimą išspausdino atskiru leidiniu, pavadinęs Ekskursija į Švediją. 1924 m. Savivaldybės konkurse P. Butkus laimėjo I premiją už straipsnį Lietuvos savivaldybininkas.

1926 m. Petras Butkus tapo III Seimo nariu. Jis aktyviai dalyvavo Žemės ūkio rūmų veikloje: nuo 1928 m. tapo Rūmų nariu, o 1935 m. – Rūmų valdybos nariu.

P. Butkus buvo dažnas svečias Šeduvos pavasarininkų ir kitų organizacijų renginiuose, daug prisidėjo prie naujos pieninės statybos. Jo balsas Panevėžio apskrities valdyboje lėmė, kad 1937 m. pradėta statyti pradinė mokykla Šeduvoje.

1945 m. vasario mėnesį kartu su kitais miesto šviesuoliais P. Butkus buvo bolševikų suimtas ir išvežtas darbams į Rusijos šiaurę. Grįžo 1946 m. gruodį visai pašlijusios sveikatos. Mirė 1947 m., palaidotas Šeduvoje.

Šaltiniai:

1. PAKŠTAS, Vytautas. Dvidešimtojo amžiaus Šeduva. Vilnius: Margi raštai, 1997, p. 65-66. ISBN 9986-09-160-8.
2. JUKNEVIČIUS, Petras. Panevėžio apskrities valdybos narys Petras Butkus. Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2005, p. 70-74. ISBN 9955-9643-3-2.