Duršliokas Julius

2015-09-15

Vargonininkas, dainininkas, chorvedys

daugiau

Dzenuškaitė-Svirskienė Stasė

2012-07-12

Pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė

daugiau

Dauguvietis Jonas

2013-01-09

Choro dirigentas, poetas

daugiau

Dutkevičius Vladas

2012-07-12

Mokytojas, knygnešys, vargonininkas, chorvedys

daugiau