Į Pradžią D Dambrauskaitė Rita

Dambrauskaitė Rita

2012-07-12

Pedagogė, poetė

Gimė 1949 metais sausio 13 dieną Žemųjų Levikainių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2017 metais birželio 9 dieną Vilniuje.

1966 m. baigė Šiaulėnų vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universitete anglų kalbą. Dirbo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto skaičiavimo centre, Knygos bičiulių draugijos respublikinėje valdyboje, „Muzikos“ leidykloje. O nuo 1990-ųjų ištisą dvidešimtmetį rūpinosi Valstybės kontrolės tarptautiniais ryšiais.  Daug metų ji rašė puikius elėraščius, spausdinosi „Literatūroje ir mene“, „Pergalėje“, „Švyturyje“, „Jaunimo gretose“, Baltarusijos bei Latvijos literatūrinėje periodikoje, „Poezijos pavasario“ almanache. Priklausė jaunųjų rašytojų sekcijai. Išleido knygas: Kaip debesų ėjimas (2017), Vėją glaudžiu ir laukus (2019).

Šaltiniai:

1. Žymūs Šiaulėnų krašto žmonės. Šiaulėnai: monografija. Sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas. Vilnius: UAB „Baltijos kopija“, p. 451-462. ISBN 9955-568-13-5.
2. DAMBRAUSKAITĖ, Rita. Kaip debesų ėjimas: eilėraščiai. Vilnius: „Žuvėdros“ leidykla, 2017, 118 [2] p. ISBN 978-609-8089-98-1.