Į Pradžią D Daraškevičius Leonas

Daraškevičius Leonas

2012-07-12

Mokslo populiarintojas

Gimė apie 1840 metus Nemaniūnuose, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Žuvo 1863 metais gegužės 11 dieną kautynėse prie Stemplių, Šilutės rajone.

Apie 1860 m. buvo Maskvos universiteto studentas. Dalyvavo 1863 m. sukilime, kovėsi Dluskio-Jablonovskio būryje ir žuvo kautynėse ties Stempliais (12 km. nuo Švėkšnos) 1863 m. gegužės 11 d.

Apie 1862 m. parašė mokslo populiarinimo straipsnių Maskvos lietuvių studentų grupės (jis buvo jos narys) rengtai lietuviškų skaitymų knygai (ji neišėjo).

Tautosakininkas ir istorikas J. Koncevičius kai kuriuos rankraščius (Lietuvos geografija, Apie gaspadorystę, Ką tėvas mano tėvui pasakojo) paskelbė vėliau.

Šaltiniai:

1. JUKNEVIČIUS, Petras; NAVALINSKAITĖ, Kristina. Švietėjas Leonas Daraškevičius. Daugyvenės krašto šviesuoliai4: konferencijos, įvykusios 2006 m. spalio 14 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 4.
2. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p.119. ISBN 9955-579-12-9.