Į Pradžią D Daugėla Kazys

Daugėla Kazys

2012-07-12

Inžinierius, fotografas

Gimė 1912 metais vasario 23 dieną Radviliškyje.

Mirė 1999 metais spalio 11 dieną Čikagoje, JAV.

1930 m. baigė Šiaulių gimnaziją. 1936 m. Vienoje baigė Aukštąją žemės kultūros mokyklą. 1937–1943 m. dirbo Lietuvos žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamente. 1939–1942 m. mokytojavo Aukštesniojoje kultūrtechnikos ir geodezijos mokykloje Kėdainiuose.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1946–1949 m. mokytojavo Kempteno lietuvių gimnazijoje. 1949 m. apsigyveno JAV, dirbo inžinieriumi projektuotoju bendrovėje Manchesteryje. 1962 m. – registruotas inžinierius, 1970 m. – registruotas matininkas New Hampshire valstijoje.

Dalyvavo 113 tarptautinių fotografijos parodų, nuo 1966 m. – visose S. Budrio lietuvių fotoarchyvo parodose Čikagoje. Surengė individualių parodų Lietuvoje ir JAV. Fotografijų ciklai: Prieškarinė Lietuva (1936–1939), Stovyklose (1945–1949), Lietuviai ir gyvenimas Amerikoje, Statybos Lietuvoje ir Amerikoje (abu 1949–1999). Fotoalbumai: Išeiviai iš Lietuvos (1992), Užjūrio lietuviai: Veidai ir vardai (1995, su fot. A. Keziu ir V. Maželiu). Baltijos šalių knygos meno 25-ajame konkurse Rygoje, Latvija, 1993 m. pelnė du diplomus. Amerikos fotografų draugijos narys (nuo 1952), Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys (nuo 1992).

Šaltiniai:

1. ŽVIRGŽDAS, Stanislovas. Daugėla Kazys. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 4. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 517. ISBN 5-420-01522-6.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 229. ISBN 5-420-01416-5.