Į Pradžią D Daukša Kazimieras

Daukša Kazimieras

2012-07-12

Kunigas kanauninkas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas

Gimė 1866 metais sausio 29 (kitais duomenimis, 02 10) dieną Kairėnų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1939 metais gegužės 3 dieną Kuktiškių kaime, Utenos rajone.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1891 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1896 m. įšventintas kunigu. Kunigavo Žiežmariuose, Kalviuose (Kaišiadorių r.), Pivašiūnuose, Butrimonyse (Alytaus r.) ir Giedraičiuose (Molėtų r.). 1902–1906 m. Necečių (Nečečių, Lydos a.), 1906–1939 m. Kuktiškių (Utenos r.) klebonas. Parapijose, kuriose kunigavo, įvesdavo lietuviškas pamaldas, pamokslus, suplikacijas, rožančių ir valandų giedojimą. Ragino mokytis skaityti, leisti vaikus į mokyklas, ėmėsi lietuvių kalbos katekizacijos.

Nuo 1896 m. platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. Spaudos platinimą organizuodavo visose parapijose, kur kunigavo. Iš valstiečių pasirinkdavo patikimų spaudos platintojų. Sekmadieniais važinėdavo po kaimus tikybos ir lietuvybės skatinimo tikslais. Spaudos draudimo metais daug kartų policijos ir žandarų tardytas, baustas. 19 a. pab. – 20 a. pr. su dvarininku D. Malinausku, Jiezno, Valkininkų, Butrimonių, Dusmenų, Žąslių kunigais rengdavo vadinamuosius literatiškuosius pasikalbėjimus (aptardavo draudžiamąją lietuvišką spaudą). Šio ratelio nariai lietuviškos spaudos gaudavo iš Stakliškių parapijos knygnešio ir iš Suvalkijos knygnešių. Rūpinosi katalikiškųjų organizacijų veikla, jų steigimu.

Šaltiniai:

1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas. Daukša Kazimieras. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 4. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 531. ISBN 5-420-01522-6.
2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 113. ISBN 9986-23-117-5.