Į Pradžią D Dočkus Kostas

Dočkus Kostas

2012-07-12

Metalurgijos ir chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas

Gimė 1916 metais rugsėjo 12 dieną Pavartyčiuose, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 2004 metais kovo 12 dieną JAV.

Mokėsi Raseinių, Kėdainių ir Kauno jėzuitų gimnazijose. 1938–1940 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Gyveno Hanau, dirbo Jungtinių tautų paramos ir atstatymo administracijos sandėliuose. 1947–1949 m. studijavo Frankfurto prie Maino universitete. 1949 m. persikėlė į JAV ir apsigyveno Cicero. 1958 m. Čikagoje, metalurgijos inžinieriaus bakalauro laipsniu baigė Ilinojaus technologijos institutą, 1959 m. – chemijos inžinieriaus bakalauro laipsniu Roosevelto universitetą. 1959–1988 m. dirbo metalurgijos pramonės ir cheminių tyrimų srityje Borg-Warnerio tyrimų centre Des Plainese. Tyrė metalų apsaugojimą nuo rūdijimo koncentruotu ličio bromido skiediniu. Apie tai (kartu su kitais) 1963 m. ir 1964 m. paskelbė straipsnių žurnale Corrosion. 1985 m. dalyvavo VI Mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje.

Buvo JAV Lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos, JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys, jos vicepirmininkas. Buvo Lietuvių fondo valdybos ir tarybos, Lietuvių fronto bičiulių valdybos narys. Priklausė įvairioms Amerikos profesinėms organizacijoms ir draugijoms, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai. Už profesinę ir lietuvių veiklą apdovanotas žymenimis.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 247. ISBN 5-420-01416-5.