Į Pradžią D Domeika Povilas

Domeika Povilas

2012-07-12

Ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras

Gimė 1938 metais lapkričio 20 dieną Pašušvio kaime, Radviliškio rajone.

1951 m. baigė Radviliškio rajono Liepiškių pradinę mokyklą, 1958 m. Radviliškio rajono Šiaulėnų vidurinę mokyklą. 1963 m. baigęs LŽŪA 1964–1967 m. ir 1970–1996 m. joje dėstė, 1971–1980 m. Ekonomikos fakulteto prodekanas, 1980–1991 m. Ekonominės kibernetikos katedros vedėjas; 1976–1992 m. docentas, nuo 1993 m. profesorius. 1970 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato, o 1991 m. ekonomikos mokslų daktaro disertacijas. 1993–2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Informatikos katedros profesorius. 2005–2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Nuo 2009 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos ir finansų katedros profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Mokslinio darbo kryptis – ekonominės informacijos kompiuterizuotų duomenų bazių organizavimas ir jų naudojimo efektyvumo didinimas. Stažavo Helsinkio universitete (1993, 1998), Olandijos Wageningeno ž. ū. universitete (1997), Italijos Perugios universitete (1996, 1999), Sankt Peterburgo agrariniame universitete (1999).

Parašė vadovėlius Žemės ūkio buhalterinė apskaita (su kt., 1974, 1980, 1987), Skaičiavimo technika ir apskaitos mechanizavimas žemės ūkio įmonėse (su kt., 1984) ir monografiją Žemės ūkio įmonių apskaitos mechanizavimas (1977, 1978). Paskelbė mokslinių straipsnių iš žemės ūkio apskaitos mechanizavimo ir automatizavimo.

Šaltiniai:

1. Domeika Povilas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 5. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 64. ISBN 978-5-420-01532-3.
2. Domeika Povilas. Žemės ūkio enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 399. ISBN 5-420-01431-9.
3. Povilas Domeika. Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė [interaktyvus], 2006–2012 Lietuvos mokslininkų sąjunga [žiūrėta 2012-04-05]. Prieiga per internetą: http://lms.lt/mtdb/?q=user/view&;qpass=758