Į Pradžią D Dutkevičius Vladas

Dutkevičius Vladas

2012-07-12

Mokytojas, knygnešys, vargonininkas, chorvedys

Gimė 1889 metais kovo 23 dieną Baisogaloje, Radviliškio rajone.

Mirė 1945 metais sausio 8 dieną Šiauliuose.

1901 m. Radviliškyje baigęs liaudies mokyklą, lankė Šiaulių gimnaziją, o 1911–1913 m. mokėsi Vilniaus muzikos mokykloje, 1919 m., 1920 m. ir 1921 m. lankė Švietimo ministerijos organizuojamus mokytojams aukštesniuosius kursus Kaune ir įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą. 1920–1923 m. tobulinosi J. Naujalio vargonininkų kursuose, o 1931–1932 m. vargonuoti ir diriguoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje.

Išmokęs skaityti ir rašyti, V. Dutkevičius pradėjo daraktoriauti kaimo mokyklose, o įgijęs muzikos žinių, ėmė vargonininkauti ir vadovauti chorams. 1909–1913 m. Šiauliuose vadovavo Šv. Juozapo katalikų darbininkų draugijos ir „Varpo“ draugijos chorams. Dirbo įvairiose Lietuvos vietose vargonininku, chorvedžiu, mokytoju. Nuvykęs į Radviliškį, 1913 01 13 vietos klube pastatė M. Petrausko operetę „Kaminkrėtys ir malūnininkas“. 1914–1917 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Viekšniuose (Akmenės r.), 1918–1919 m. mokytojavo Paežerių (Radviliškio r.) pradžios mokykloje. Suorganizavo Paežerių ir Užuožerių kaimų jaunimo chorą, surengė vakarų-koncertų. Metus kitus mokytojavo ir vargonininkavo Mažeikiuose, Kaltinėnuose (Šilalės r.), Aukštelkuose (Radviliškio r.), Subačiuje (Kupiškio r.), Surdegyje (Anykščių r.). 1923–1929 m. dirbo Spirakiuose (Panevėžio r.) – pavasarininkų chorą parengė 1928 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune. 1929–1932 m. V. Dutkevičius dirbo Panevėžyje: mokytojavo lenkų gimnazijoje ir vargonininkavo Kristaus Karaliaus katedroje. Katedros chorą parengė 1930 m. visos Lietuvos dainų šventei Kaune. 1932–1938 m. vargonininkavo ir vadovavo chorams Kretingoje. 1938 m. dainų šventei Klaipėdoje parengė du didelius chorus – Šaulių kuopos (57 dalyviai) ir jaunalietuvių (58 dalyviai).

V. Dutkevičius statė ir režisavo muzikinius bei dramos veikalus. Turėjo gražų tenoro balsą ir M. Petrausko bei V. Paulausko operetėse atlikdavo solo partijas. Buvo laikraščių „Vargonininkas“ ir „Viltis“ korespondentas, platino draudžiamą spaudą. 1928 m. prezidento A. Smetonos apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu.

Šaltiniai:

1. ZUBRICKAS, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999, p. 155-156. ISBN 9986-529-21-2.
2. BURKŠAITIENĖ, Laima. Dutkevičius Vladas. Muzikos enciklopedija. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 356. ISBN 5-420-01466-1.