Dubauskas Antanas

2012-07-12

Inžinierius elektromechanikas

daugiau

Drupas Vladas

2012-07-12

Lėktuvų sporto meistras

daugiau

Dovydaitis Juozapas Silvestras

2012-07-12

Kunigas, prozininkas, publicistas, pedagogas

daugiau

Driežis Rimantas

2012-07-12

Lėlių teatro režisierius, dailininkas

daugiau

Domkus Vigintas Stepas

2012-07-12

Biologijos mokslų daktaras

daugiau