Į Pradžią Filialai Naujienos Pristatytos baisogaliečių knygos

Naujienos

Pristatytos baisogaliečių knygos

2017-06-20

Pristatytos baisogaliečių knygos

 „Knygos yra tarsi stiklas, per kurį kiekvienas galime pasižiūrėti į gyvenimą su jų džiaugsmais ir sielvartais...“ Tokiais žodžiais birželio 10 d. Baisogalos filialo bibliotekininkės  Alvyda Žižniauskienė ir Viktorija Golcienė pradėjo šios renovuotos bibliotekos  atidarymo  renginį – Ele­nos Šveis­tie­nės ir Vi­li­mo Ma­li­naus­ko kny­gų pri­sta­ty­mą.

Elena Šveistienė išleido knygą „Baisogalių kovos ir aukos: dėl Lietuvos nepriklausomybės“. Ją pristatyti patikėjo savo anūkui Skaisčiui Šveisčiui, kuriam talkino Darija Vaitkevičiūtė. Knygoje rašoma apie gūdžius ir dabartiniam jaunimui sunkiai įsivaizduojamus karų metus, apie anų laikų  politikų ir valstybių konfliktus. Savo mintimis apie bendradarbiavimą su knygos autore dalijosi ir daugelio jos knygų redaktorė Regina Gedvilienė.

Nuskambėjus valsui „Gimtinės takais“, pristatėme kompozitorių Vilimą Malinauską ir jo kūrinių tautiškoms kaimo kapeloms partitūrų keturių dalių rinkinį ,,Gimtinės takais“. Bibliotekininkės aptarė tris dalis: ,,Ten, kur Lietuva per amžius buvo“, ,,Mes sugrįžtam namo“, „Kur žibuoklių namai” bei operetę, klavyrą ir libretą „Laumės pirtyje“. Autorius papildė pristatymą, pasakodamas jau ir apie naujai gautą ketvirtąją dalį „Rytas sodžiuje“, pasidalijo mintimis apie kūrybos procesą.

Renginio pabaigoje skambant  kūriniui „Mes sugrįžtam namo“, padėkota  autoriams  už prasmingą veiklą ir palinkėta  sveikatos bei naujų idėjų.

Baisogalo filialo informacija

Nuotraukos  Sigito Mikučio

  1. Knygos autorė Elena Šveistienė ir knygų redaktorė Regina Gedvilienė
  2. Darija Vaitkevičiūtė ir Skaistis Šveistys
  3. Kompozitorius Vilimas Malinauskas
  4. Renginį vedė bibliotekininkės Viktorija Golcienė ir Alvyda Žižniauskienė