Į Pradžią Filialai Naujienos Pašušvio bibliotekos 70-mečio šventė „Bibliotekos gyvenimo ratas vis sukasi“

Naujienos

Pašušvio bibliotekos 70-mečio šventė „Bibliotekos gyvenimo ratas vis sukasi“

2018-11-20

Lapkričio 15 dieną šventiškai buvo paminėtas Pašušvio bibliotekos 70-metis. Į renginį susirinko gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta  Šukaitienė, Pašušvio Visų Šventųjų parapijos klebonas Donatas Grigalius, Grinkiškio seniūnė Giedrė Bložienė, Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotoja ugdymui Sigita Šegždienė, buvusi Radviliškio bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė, Pašušvio miestelio seniūnaitė Romalda Šiurnienė, Pašušvio bendruomenės pirmininkas Edmundas Širvinskas, Grinkiškio ir Kairėnų filialų bibliotekininkės, buvusios Pašušvio bibliotekos darbuotojos, aktyvių skaitytojų būrelis ir kiti. Susirinkusius savo dainomis džiugino Pramogų ir šokių salės kolektyvas „Sarva“, kuriam vadovauja Virginija Šapronienė.

1... 2... 

3... 4...

Renginio pradžioje klebonas D. Grigalius pašventino bibliotekos patalpas, palinkėjo visiems ramybės, šviesos ir kasdienio džiaugsmo. Svečiai apžiūrėjo biblioteką, joje eksponuojamą Šiaulėnų krašto menininkų Aleksandro ir Albinos Filipavičių bei Birutės Banienės darbų parodą „Molis suveda ir sušildo“. Toliau renginį Pašušvio kultūros namų salėje vedė Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė ir Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ugdymo skyriaus mokytoja Rita Lukoševičienė, kurios vaidino bibliotekos pelytes. Vedėjos pristatė svečius, priminė Pašušvio bibliotekos istoriją.

Pašušvio bibliotekininkė Lina Lydikaitienė susirinkusiems pristatė tris anksčiau dirbusias bibliotekininkes: Vitaliją Rekštienę, Genę Klimavičienę, Joaną Klimavičienę, įteikė joms gėlių. Šiltų žodžių negailėjo ir kitiems bibliotekos lankytojams: padėkojo į šventę atvykusiai vyriausiai skaitytojai Onai Liubinienei, aktyviai skaitančiai bei savo šeimos narius knygomis ir spauda aprūpinančiai Kristinai Krikščiūnienei ir, tikriausiai, visas bibliotekos knygas perskaičiusiai bei savo eilėmis prisidedančiai ruošiant bibliotekos renginių scenarijus Alvyrai Vaičekonienei. Bibliotekininkė pasidžiaugė, kad tarp skaitytojų yra ne tik skaitančių, bet ir kuriančių žmonių. Savo kūrybos eilėraščius skaitė: Janina Kazlauskienė, Irena Širvinskienė, Elvyra Vaičekonienė. E. Vaičekonienė specialiai bibliotekos jubiliejui sukūrė eilėraštį „Bėgant metams“ ir dainą, kurią šventės pabaigoje atliko kolektyvas „Sarva“. Padėkota buvo ir bibliotekos rėmėjams – Grinkiškio Kredito unijai, vadovė Jolanta Mižutavičienė.

Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis džiaugėsi išgražėjusia jaukia, šilta Pašušvio biblioteka, jos aktyvia veikla, linkėjo ilgų gyvavimo metų. Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė V. Šukaitienė įteikė padėkos raštus: bibliotekininkei už ilgametį nuoširdų darbą ir svarų indėlį į rajono bibliotekos veiklą ir Pašušvio miestelio seniūnaitei R. Šiurnienei už pagalbą rekonstruojant biblioteką. Viešosios bibliotekos direktorė padėkojo ir aktyviausioms skaitytojoms už didelę meilę rašytam žodžiui, įteikė joms po knygą ir jubiliejinį Pašušvio bibliotekos lankstinuką.

Buvusi Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė A. Januševičiene taip pat pasidžiaugė Pašušvio bibliotekos veikla, kiti renginyje dalyvavę svečiai didžiavosi būdami šios įsimintinos šventės dalimi, džiaugėsi šventine nuotaika ir būvimu drauge.

Viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

1. Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis (centre) kartu su Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Vladislava Virbickiene (kairėje) sveikino Pašušvio bibliotekininkę Liną Lydikaitienę (dešinėje).

2. Muzikinę programą dovanojo Grinkiškio pramogų ir šokių salės kolektyvas „Sarva“.

3. Renginio vedėjos – šmaikščiosios bibliotekos pelytės (iš kairės): Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos Pašušvio ugdymo skyriaus mokytoja Rita Lukoševičienė ir Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė.

4. Svečiai lankėsi Pašušvio bibliotekoje.