Į Pradžią Filialai Naujienos Pakalniškių bibliotekoje – pažintis su mokyklos istorija

Naujienos

Pakalniškių bibliotekoje – pažintis su mokyklos istorija

2021-03-22

 

Šiemečio kovo 21-ąją sukako lygiai 100 metų, kada Pakalniškių kaime buvo įkurta Pakalniškių pradedamoji mokykla. Šiai ypatingai datai skirta Pakalniškių kaimo bibliotekoje parengta dokumentų paroda „Mano senai mokyklai... (Pakalniškių pradinei mokyklai – 100)”. Ji supažindina su keliu, kurį nuėjo ši mokykla, ilgus metus skleidusi šviesą ne vienai pakalniškiečių kartai...

  

1921 m. kovo mėn. 21 d. duris atvėrusi Pakalniškių pradedamoji mokykla įkurta buvusioje karčemoje. Mokyklos vedėju paskirtas pakalniškietis Kazimieras Plungė, dirbęs Šeduvos savivaldybės sekretoriumi. Jo rūpesčiu gimtajame Pakalniškių kaime ir buvo įsteigta mokykla. Čia vedėju Kazimieras Plungė dirbo iki 1929 m. Išvykęs iš Pakalniškių, kurį laiką dirbo Utenoje, galiausiai – Panevėžyje. Mirė 1965 m., ten ir palaidotas.

Pakalniškių pradinėje mokykloje mokytojavo ir vedėjavo 29 mokytojai. Ilgiausiai vedėja dirbo mokytoja Rozalija Gvaldienė – nuo 1931 iki 1944 m. Karui baigiantis,1944-aisiais, su šeima pasitraukė į Vakarus.

Nuo 1936 m. mokyklos vedėju dirbo mokytojas Vladas Plungė, taip pat gimęs ir augęs Pakalniškių kaime. Čia jis atvyko iš Užuožerių pradinės mokyklos kartu su žmona Apolonija, irgi mokytoja. 1945 m. jis buvo suimtas, ištremtas į Sibirą. Tais pačiais metais ten ir mirė. Jo žmona Apolonija Pakalniškių pradinėje mokykloje mokytojavo iki 1954 m. Vėliau išvyko gyventi į Panevėžį.

1948–1950 m. Pakalniškių pradžios mokyklos vedėju buvo žymus lietuvių literatūros tyrinėtojas, pedagogas, rašytojas, redaktorius, vertėjas Jonas Linkevičius.

1973–1982 m. mokyklos vedėja dirbo mokytoja Birutė Senulytė. Ji aktyviai reiškėsi to meto visuomeniniame gyvenime, buvo žinoma rajono literatė, korespondentė. Birutė Senulytė-Skipskienė mėgo kraštotyrinį darbą, ji po kruopelę 1975–1982 m. ir surinko Pakalniškių pradinės mokyklos istoriją. Mokytojos sukauptais duomenimis, Pakalniškių pradinę mokyklą baigė 45 laidos (apie 400 mokinių).

1987 m. Pakalniškių pradinės mokyklos gyvavimo etapas baigėsi. Ji buvo sujungta su Dambavos devynmete mokykla. Pakalniškiuose duris atvėrė anuometinio Šeduvos tarybinio ūkio-technikumo direktoriaus Alberto Stasiulio rūpesčiu naujai pastatyta Pakalniškių devynmetė mokykla.

Pakalniškių filialo informacija

Ramutės Smailienės nuotraukos:

  1.  Pakalniškių kaimo bibliotekoje parengta dokumentų paroda „Mano senai mokyklai…”
  2.  Išlikusios fotografijos iš mokyklos gyvenimo.
  3.  Pirmasis Pakalniškių pradžios mokyklos mokytojas Kazimieras Plungė
  4.  Pakalniškių pradinės mokyklos pastatas apie 1980 m.