JAV lietuvių visuomenės veikėjas

Gimė 1890 metais kovo 10 dieną Lopų kaime, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 1983 metais gruodžio 19 dieną Niujorke, JAV.

Baigė Baisogalos pradžios mokyklą. Kelerius metus dirbo Rusijos kasyklose. 1911 m. atvyko į JAV. 1914 m. buvo vienas iš Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos Brukline steigėjų. 1914–1919 m. choro narys, veikė Lietuvos vyčių tarpe. 1921–1929 m. bendradarbiavo Vienybėje Lietuvninkų.

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 24. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 266.