Fotografas, kraštotyrininkas

Gimė 1917 metais lapkričio 2 dieną Daugėlaičiuose, Radviliškio rajone.

Mirė 2006 metais sausio 1 dieną Vilniuje.

Nuo 1924 m. gyveno Šiauliuose, kur 1930 m. baigė pradinę mokyklą. 1934 m. pakviestas dirbti ir mokytis G. Zilbermano fotolaboratorijoje įsigijo pirmąjį fotoaparatą „Super baldina“. Iš fotografo M. Fligelio išmoko fotografijos meno. Būtinąją karinę tarnybą atliko 8-ajame pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vaidoto pulke. Nuo 1940 m. Šiaulių Aušros muziejaus fotografas, dalyvavo muziejaus ir respublikinėse ekspedicijose, fotografavo eksponatus, bendradarbiavo muziejaus leidžiamame žurnale „Gimtasai kraštas“. Važinėdamas po Šiaulių apskritį, nufotografavo šimtus etnografinių ir istorinių objektų. Aušros muziejaus fototekoje saugoma apie 9000 negatyvų. Buvo aktyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, dalyvavo tautinėse skautų stovyklose.

1945–1955 m. Šiaulių dramos teatro fotografas. Per 10 metų užfiksavo apie penkiasdešimt spektaklių pastatymų. 1950–1955 m. dar ir miesto laikraščio „Raudonoji vėliava“ fotokorespondentas.

Fotografijų paroda iš Aušros muziejaus rinkinių „Šiaulių krašto gyvenimo akimirkos“ veikė Šiaulių fotografijos muziejuje 2000 m. Seimo galerijoje 2001 m. surengta paroda „Skautas, karys, pilietis“.

Šaltiniai:

1. Stasys Ivanauskas. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2015-03-02].  Prieiga per internetą:  http://lt.wikipedia.org/wiki/Stasys_Ivanauskas

Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2015