Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai I Imbrasienė Gražina

Teisininkė, politinė bei visuomenės veikėja

Gimė 1950 metais birželio 10 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mokėsi Švenčionėlių internatinėje vidurinėje mokykloje. 1977 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1977–1996 m. LR valstybės kontrolės juriskonsultė, LR finansų ministerijos Juridinio skyriaus viršininkė, Lietuvos bankų asociacijos juriskonsultė. 1996–2000 m. Seimo narė (Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė), 2000–2005 m. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

Šaltiniai:

1. Lietuvos moterys. Sudarytoja Kazimiera Danutė Prunskienė. [Vilnius]: Lietuvos Europos institutas, 2002, p. 37. ISBN 9955-9448-1-1.
2. Gražina Imbrasienė. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2010 [žiūrėta 2014-04-01]. Prieiga per internetą:  http://lt.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BEina_Imbrasien%C4%97