Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai J Jankūnas Danielius

Vertėjas, tautosakos rinkėjas

Gimė apie 1835 metus Dirželiškiuose, Radviliškio rajone.

Mirė apie 1892 metus Šaukote, Radviliškio rajone.

1855 m. baigęs Tytuvėnų pradžios mokyklą, grįžo į tėviškę ūkininkauti. V. Biržiška nurodo jo iš lenkų k. išverstus du darbus (Visuotinę geografiją ir straipsnį apie rusų kunigaikščių Žiurikų žemaitišką kilmę). Liko vertimų rankraščiai. Yra išvertęs A. Puškino, S. Vitvickio (Witwicki), L. Kondratovičiaus eilėraščių. Bendradarbiavo Šviesoje, susirašinėjo su M. Jankumi, užrašinėjo tautosaką. Parengė vadovėlį Lietuviška abėcėlė mažiems ir augusiems vaikams... (1891), kuris nebuvo išspausdintas.

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 187-188. ISBN 9955-579-12-9.