Prozininkas, dramaturgas, eseistas

Gimė 1906 metais liepos 27 dieną (pagal naująjį kalendorių – rugpjūčio 9 dieną) Biliūnų kaime, Baisogalos valsčiuje, Kėdainių apskrityje.

Mirė 2002 metais birželio 12 dieną Ocean City (prie Vašingtono; palaidotas Rochesteryje, JAV).

1922 m. baigė Baisogalos pradžios mokyklą. 1922–1925 m. mokėsi Šeduvos progimnazijoje, 1925–1927 m. – Kėdainių mokytojų seminarijoje. 1929 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1929 m. Lietuvos universitete studijavo germanistiką ir pedagogiką. 1929–1941 m. dirbo mokytoju kaimo mokyklose. 1941–1944 m. Kauno miesto savivaldybės referentas. 1943–1944 m. Kauno Jaunojo dramos teatro dramaturgas.

1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1950 m. persikėlė į JAV, dirbo fabrikuose Rochesteryje, Redforde. Kūrybą pradėjo spausdinti 1923 m. Romane Egzaminai vaizduojama mokytojų seminariją baigusių jaunuolių savarankiško gyvenimo pradžia, romane Be krantų (abu 1938) – kaimo mokytojo egzistencinis vienišumas. Emigracijoje sukurtuose kūriniuose (novelių romane Naktis ant morų 1948, romanuose Paklydę paukščiai 2 d. 1952, Namas geroj gatvėj 1954, Anapus rytojaus 1978, Pušis, išl. 2004 Vilniuje, apysakoje Severiukas išl. 2000 Vilniuje) vaizduojamas 20 a. Lietuvos gyvenimas, atskleidžiama žmogaus būties dramatizmas per I ir II pasaulinius karus, sovietų okupaciją, emigrantų gyvenimas, jų aistros, doriniai nuopuoliai. Pasakojimų knygoms (Pirmasis rūpestis 1951, Užkandis 1973, Ir nebepasimatėm 1977, Kol esu čia 1979, Paparčio žiedas 1982, Klajojančios liepsnos 1984, Tėvas Venancijus ir jo Matilda 1988, Papelkių Skirpstūnas 1996) būdingi įvairių žanrų (apsakymo, apysakos, feljetono, sakmės, legendos) bruožai. Išleido knygų vaikams (pasaka Po raganos kirviu 1983, apysaka pasaka Senas kareivis Matatutis 1955, pasakų rinkinį Auksinis vabaliukas 1997). Sukūrė dramų (Audronė, pastatytas išeivijoje Kanadoje ir JAV, Peilio ašmenimis 1967). Kūrinių išversta į vokiečių, anglų, latvių kalbas. Pagal jo apsakymą Velnio bala 1964 m. pastatytas filmas. Periodikoje (daugiausia laikraštyje Draugas) paskelbė straipsnių, esė.

Aktyviai reiškėsi išeivių visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Buvo JAV Lietuvių bendruomenės tarybos narys, garbės teismo narys, Rochesterio Lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos narys. 1991 m. ir 1992 m. lankėsi Lietuvoje.

Šaltiniai:

1. STRIOGAITĖ, Dalia. Jankus Jurgis. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 519. ISBN 5-420-01574-9.
2. Jurgis Jankus, 1906–2002. [Sudarytoja ir teksto autorė Daiva Bumblauskaitė]. Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006, 49 [3] p. ISBN 9955-711-02-7.
3. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 377. ISBN 5-420-01416-5.