Žurnalistas, prekybininkas, visuomenės veikėjas

Gimė 1912 metais rugpjūčio 4 dieną Džiugoniuose, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 2006 metais balandžio 20 dieną, JAV.

Mokėsi Kaišiadorių progimnazijoje, pašto kursuose Kaune. 1934 m. baigė Kauno suaugusiųjų gimnaziją. Nuo 1930 m. tarnavo įvairiuose Lietuvos paštuose, pašto valdyboje. 1927 m. pradėjo bendradarbiauti periodinėje spaudoje. Buvo vienas Lietuvos paštininkų sąjungos Vokietijoje steigėjų, Hanau lietuvių pašto organizatorių ir vadovų.

1949 m. persikėlęs į JAV, dirbo įvairiuose fabrikuose, vėliau ėmėsi prekybos. Čikagoje sukūrė didžiausią liet. maisto bendrovę Parama. Taip pat rašė straipsnius į Draugą, Dirvą, Naujienas bei Kanados ir Australijos lietuvių laikraščius. Aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės, Bendro Amerikos lietuvių fondo veikėjas, didžiųjų renginių (seimų, tautinių šokių, dainų švenčių) spaudos komisijų narys. 1971–1977 m. Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos narys, 1982–1984 m. pirmininkas.

Už žurnalistinę ir visuomeninę veiklą buvo apdovanotas JAV Lietuvių bendruomenės, Lietuvių fondo, Amerikos lietuvių tarybos ir kitų organizacijų. 1990 m. gavo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos žurnalistikos premiją.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 379. ISBN 5-420-01416-5.