Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai J Januševičienė Aldona

Bibliotekininkė, buvusi Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė

Gimė 1949 metais rugpjūčio 7 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

Bibliotekinę veiklą pradėjo 1971 m. Mankiškių kaimo (Radviliškio raj.) bibliotekoje. Maždaug po pusantrų metų buvo pakviesta dirbti į Radviliškio vaikų biblioteką. 1976 m. pradėjo dirbti Centrinės bibliotekos Metodikos skyriuje. Nuo 1985 m. – Radviliškio rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė.

Januševičienė Aldona – šiuolaikiška modernėjančios bibliotekos vadovė. 1997 m. direktorės iniciatyva įkurtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyrius. Nuo tada pradėtas leisti draugijos laikraštis „Mes“. Direktorė yra Radviliškio rajono literatų klubo „Jonvabalis“ pirmininkė, „Lietuvai pagražinti“ draugijos Radviliškio skyriaus valdybos narė. Jos iniciatyva leidžiamas žurnalas „Radviliškio kraštas“, rajono literatų knygelės.

2003 m. direktorės rūpesčiu parengtas Viešosios bibliotekos rekonstrukcijos ir priestato statybos projektas, kuriam skirtas finansavimas ir 2006 m. lapkričio mėnesį duris atvėrė modernus bibliotekos pastatas.

Direktorės pastangomis sutelkta daug bibliotekos rėmėjų, puoselėjami ryšiai su kraštiečiais, gyvenančiais užsienyje, su Vilniaus radviliškėnų bendrija. Tokių ryšių vienas iš rezultatų – išeivijoje gyvenančios kraštietės E. Vaišnienės pagalba, įkuriant Viešosios bibliotekos Žaisloteką.

Januševičienė Aldona – daugelio bibliotekoje rengiamų projektų autorė ir vadovė. 2006 m. laimėtas projektas „Neregiui – naujausios informacinės technologijos“, pagal kurį įsteigtos kompiuterizuotos darbo vietos su specialia programine įranga. Direktorė yra sumani renginių organizatorė. Vertinamos jos pastangos priartinti knygą prie skaitytojo, modernizuoti bibliotekinį aptarnavimą, organizuoti meno parodas, plėsti kraštotyrinę, leidybos ir kt. veiklą.

Bibliografija:

• Savanorių žygdarbis / Aldona Januševičienė. – Radviliškis: UAB „Litera“, 2001.

• Savanorių žygdarbis / Aldona Januševičienė. – 2-asis. – [Radviliškis: UAB „Litera“], 2006.

• Savanorių žygdarbis [elektroninis išteklius] / Aldona Januševičienė. [Radviliškis]: Radviliškio viešoji biblioteka, 2001.

• Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto almanachas: poezija / sudarytoja Aldona Januševičienė. – Šiauliai: Saulės Delta, 1999.

• Žydėjimo muzika: [Radviliškio] rajono jaunųjų literatų kūrybos almanachas [redakcinė komisija: Aldona Januševičienė...et.al.]. – Radviliškis: UAB „Litera“, 2002.

Apdovanojimai:

• 1999 m. – Lietuvos bibliotekininkų draugijos Metų bibliotekininko konkurso paskatinamoji premija.

• 1999 m. – Radviliškio rajono savivaldybės padėkos raštas.

• 1999 m. – Šiaulių apskrities viršininko padėkos raštas.

• 2000 m. – Lietuvos kultūros šviesuolio vardas.

• 2004 m. – Kultūros ministerijos padėkos raštas.

• 2004 m. – Radviliškio rajono savivaldybės padėkos raštas.

• 2005 m. – Radviliškio rajono kultūros darbuotojų apdovanojimas – Metų bibliotekininkė.

• 2006 m. – Radviliškio rajono savivaldybės apdovanojimas „Gerumo angelas“.