Istorikas, profesorius, habilituotas istorijos mokslų daktaras

Gimė 1926 metais balandžio 26 dieną Vabalių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2019 metais lapkričio 6 dieną Vilniuje.

1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją, 1951 m. – Vilniaus universitetą. 1952 m. įstojo į Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūrą, netrukus išvyko į SSRS MA Istorijos institutą, kur parašė ir 1956 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a. 2 pusėje–XV a. pradžioje ir lietuvių tautos kova dėl nepriklausomybės. 1971 m. apgynė daktaro (po nostrifikacijos – habilituoto daktaro) disertaciją. 1956–1985 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, nuo 1972 m. buvo jo direktoriaus pavaduotojas. 1970 m. pradėjo dėstyti Vilniaus universitete. 1976 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1996 m. paskelbtoje jo darbų bibliografinėje rodyklėje buvo suregistruota daugiau nei 300 mokslinių publikacijų, iš jų – 6 monografijos, beveik 50 recenzuotų darbų. Rodyklėje taip pat pažymima, jog profesorius iki tol vadovavo ar oponavo 14 sėkmingai apgintų disertacijų, vadovavo daugiau nei 100 diplominių darbų. Bibliografinėje rodyklėje pateikiami duomenys, jog iki tol apie profesorių M. Jučą ar jo mokslinę ir pedagoginę veiklą buvo paskelbta daugiau nei 100 publikacijų. Per dešimtmetį, prabėgusį nuo bibliografinės rodyklės sudarymo, prof. M. Jučas prie savo mokslinių publikacijų kraitės pridėjo dar keturias solidžias monografijas (viena jų taip pat išversta bei paskelbta lenkų kalba) bei per tris dešimtis mokslinių straipsnių. Profesorius taip pat toliau aktyviai dalyvavo nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, skaitė pranešimus, kurie buvo skelbiami mokslinėje periodikoje.

Svarbiausi veikalai: Žalgirio mūšis (1959; patais. leid. 1960, papild. leid. 1999), Lietuvos metraščiai (1968; pirmasis plačiai juos ištyrė; papild. leid. Lietuvos metraščiai ir kronikos 2002), Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos (1970), Baudžiavos irimas Lietuvoje (1972), Krikščionybės kelias į Lietuvą: etapai ir problemos (2000), Lietuvos ir Lenkijos unija (XVI a. vid.–XIX a. pr.) (2000, lenkų k. 2004). Knygų Lietuvių karas su kryžiuočiais (1964), Lietuvių valstiečių judėjimas 1861–1914 m. (1975), Vilniaus universiteto istorija (t. 1–2 1976–77), Lietuvos TSR istorija (1978, rusų k.), Lietuvos TSR istorija (t. 1 1985, 1986), Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki 1917 m. (su I. Lukšaite ir V. Merkiu, 1988) vienas autorių. Vidurinei mokyklai parengė vadovėlį LTSR istorija (su V. Merkiu, 1978, 1986). Sudarė dokumentų rinkinių: Lietuvos inventoriai XVII a. (su K. Jablonskiu, 1962), Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (su R. Jasu, d. 3 1968).

Už savo aktyvią ir produktyvią mokslinę veiklą bei išskirtinius pedagoginius nuopelnus profesorius Mečislovas Jučas yra apdovanotas prestižine Simono Daukanto premija (1998), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (1999), o 2004 m. jam paskirta nacionalinė Lietuvos mokslo premija.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 8. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 749. ISBN 5-420-01574-9.
2. JUČAS, Mečislovas. Būti ar nebūti Lietuvai istorijoje. Baisogala. [Sudarytojas Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 972-973. ISBN 978-9955-589-12-9.
3. DOLINSKAS, Vydas. Lietuvių istoriografijos klasikas. Baisogala. [Sudarytojas Jonas Linkevičius]. Vilnius: Versmė, 2009, p. 974-977. ISBN 978-9955-589-12-9.